Tabuľka produktov a služieb

3DEXPERIENCE

Collaborative Business Innovator

Spolupráca v reálnom čase na cloude. Zobraziť produkt

Collaborative Industry Innovator

Správa dát na cloude. Zobraziť produkt

3D Creator

Návrh a dizajn 3D dielov alebo zostáv na cloude. Zobraziť produkt

3D Sculptor

Modelovanie ergonomických a organických tvarov na cloude. Zobraziť produkt

3D SheetMetal Creator

Návrh a dizajn plechových modelov na cloude. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS Connector

Spolupráca v reálnom čase cez prostredie SOLIDWORKS. Zobraziť produkt
3D CAD navrhovanie

SolidWorks Standard

Predstavuje ucelené a robustné riešenie pre 3D CAD navrhovanie. Zobraziť produkt

SolidWorks Professional

Rozšírený o nástroje pre zvýšenie produktivity a zlepšenia komunikácie. Zobraziť produkt

SolidWorks Premium

Potrubné systémy, pokročilé štrukturálne a pohybové simulácie. Zobraziť produkt
3D skenovanie

3D Creator

Zariadenie pre kontaktné snímanie a kontrolu súčiastok. Zobraziť produkt

Creaform 3D Body

Digitalizuje ľudské telo v plnej farbe za menej než jednu sekundu.

DAVID Laserscanner

Systém pre bezkontaktné skenovanie. Zobraziť produkt
CAM obrábanie

SolidCAM - InventorCAM

SolidCAM je plne integrovaný CAM systém do SOLIDWORKSu a Autodesk Inventoru. Zobraziť produkt
Simulation

Simulation Standard

Lineárna staticka analýza, analýza pohybu a únavy. Zobraziť produkt

Simulation Professional

Analýza prenosu tepla, vzper, zložité zaťaženie a tlakové nádoby. Zobraziť produkt

Simulation Premium

Nelineárna a dynamicka štúdie a kompozitné materiály. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS Plastics

Simulácia vstrekovania plastov. Zobraziť produkt

Flow Simulation

Simuácia prúdenia tekutin. Zobraziť produkt
Electrical

SOLIDWORKS Electrical Schematic

Nástroj, ktorý pomáha s rýchlym vývojom integrovaných elektrických systémov pre rôzne zariadenia. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS Electrical 3D

Prepojenie schém obvodov navrhnutých v SOLIDWORKS Electrical a modelov vytvorených v SOLIDWORKS 3D. Zobraziť produkt
Správa dokumentácie

SOLIDWORKS PDM Professional

Plnohodnotný systém pre komplexnú správu elektronických dokumentov vo veľkých i malých organizáciách. Zobraziť produkt

EXALEAD OnePart

Efektívne vyhľadávanie v definovanej štruktúre rôznych umiestnení. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS Manage

Integrovaný správca projektov, procesov a položiek. Zobraziť produkt
Technická komunikácia

SOLIDWORKS Composer

Umožňuje pripravovať sprievodnú dokumentáciu k výrobkom už vo fáze vývoja. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS Inspection

Zjednoduší tvorbu kontrolnej dokumentácie aj vlastné vykonávanie kontrol vo výrobnom procese alebo pri preberaní. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS MBD

Sledovať informácie o výrobku a výrobe (PMI) priamo v 3D, bez nutnosti časovo náročných 2D procesov, a eliminovať tak potenciálne problémy. Zobraziť produkt

SOLIDWORKS Visualize

Tvorba fotorealistického snímania a animacií. Zobraziť produkt
Partnerské programy

TDS-TECHNIK

Databanka s rozsiahlym sortimentom normalizovaných strojných súčiastok. Zobraziť produkt

iMOLD

Komplexné navrhovanie foriem v prostredí SOLIDWORKS. Zobraziť produkt

DriveWorks

Doplnková aplikácia CAD systému SOLIDWORKS slúži k automatizácií DriveWorks reprocesu v navrhovaní. Zobraziť produkt

Logopress3

Najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta pre tvorbu raziacich, lisovacích a postupových nástrojov. Zobraziť produkt

Smap 3D

Systém pro návrh potrubí Smap3D je integrované softwarové řešení, které zvýší vaši výkonnost. Zobraziť produkt

SWOOD

Pomocou nástrojov možno vysoko zefektívniť návrhy nábytkových zostáv a najmä zautomatizovať ich prípravu výroby. Zobraziť produkt

DraftSight

Výkonný nástroj na tvorbu, editáciu a zdieľanie súborov DWG a DXF súborov. Zobraziť produkt

DCAMCUT

DCAMCUT, od nemeckej spoločnosti DCAM GmbH je plne integrovaný modul pre drôtové rezanie v SOLIDWORKS. Zobraziť produkt

CIMCO Edit

Skupina programov CIMCO ponúka komplexné a výkonné riešenie pre prácu s hotovým NC programom. Zobraziť produkt

EUREKA

Simulačný softvér Eureka Virtual Machining je nástroj pre spoľahlivejšie overenie procesov pri výrobných CNC strojoch a robotoch v predvýrobnej fáze. Zobraziť produkt