SOLIDWORKS MBD

S riešením SOLIDWORKS MBD môžete sledovať informácie o výrobku a výrobe (PMI) priamo v 3D, bez nutnosti časovo náročných 2D procesov, a eliminovať tak potenciálne problémy. 

Zjednodušte prevádzku

Koľko času, peňazí a ďalších prostriedkov spotrebujete na vytvorenie a údržbu tradičných 2D výkresov? S akými bežnými problémami sa stretávate? S postupným rozvojom vedúcim k prevahe 3D návrhov sa stávajú obmedzenia tradičných 2D výkresov stále zreteľnejšie - vysoká cena a časová náročnosť ich vytváranie a následné údržby, náchylnosť k nesúladu s 3D modelom (vedúce k rozsiahlym stratám vo výrobe), nevyhovujú mnohým uznávaným a právne záväzným priemyselným normám. 

Softvér SOLIDWORKS® MBD (Model Based Definition) je integrované bezvýkresové riešenie pre 3D konštrukčný software SOLIDWORKS. S riešením SOLIDWORKS MBD môžete sledovať informácie o výrobku a výrobe (PMI) priamo v 3D, bez nutnosti časovo náročných 2D procesov, a eliminovať tak potenciálne problémy. Spoločnosti, ktoré využívajú metódy Model-based definition, vykazujú úspory v rôznych oblastiach, vrátane znižovania výrobných chýb, znižovanie nepodarkov a nákladov na prepracovanie a nižších nákladov na zásobovanie nakúpenými dielmi.


Bezvýkresová prevádzka pre zjednodušenie a zrýchlenie výroby

Nástroj SOLIDWORKS MBD pomáha firmám definovať, organizovať a publikovať 3D informácie pre výrobu, vrátane dát 3D modelu vo formátoch súborov podľa priemyselných štandardov (napr. súbory SOLIDWORKS, eDrawings® alebo 3D PDF). Vykonáva výrobné procesy priamo v 3D, pomáha zjednodušiť výrobu, skrátiť dobu výrobného cyklu, obmedzuje chyby a vyhovuje priemyselným normám, napr. vojenské normy Military-Standard-31000, ASME Y 14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 a GB/T 24734. 

Nástroj SOLIDWORKS MBD sprístupňuje model výrobku s jeho rozmermi, geometrické tolerancie, drsnosť povrchov, symboly zvárania, kusovníky (BOM), popisy, tabuľky, poznámky, metadáta a ďalšie komentáre v prostredí SOLIDWORKS 3D v rámci informácií 3D PMI. Pretože všetky informácie potrebné pre vedenie prevádzky sú integrované do 3D modelov, tradičné 2D výkresy už nie sú potrebné. Intuitívne a interaktívne informácie 3D PMI poskytované nástrojom SOLIDWORKS MBD slúži pre viac prípadov prevádzkového použitia, napr. technické výkresy dielov a zostáv, žiadosti o ponuku (RFQ) alebo kontrolnej správy. Tiež pomáha viac oddeleniam a zainteresovaným stranám naprieč prevádzkou, napr. oddelenie konštrukcie, zásobovania, výroby, montáže, kvality, predaja, marketingu, komunikácie s klientmi a s dodávateľmi.

Nástroj SOLIDWORKS MBD pomáha rýchlejšie preniesť návrh do výroby

 • Definovanie informácií PMI priamo v 3D

  Nástroj SOLIDWORKS MBD definuje informácie PMI priamo v 3D, čím eliminuje čas a náklady potrebné na vývoj 2D výkresov, ktoré sa môžu vyšplhať až na 50 percent celkových nákladov na vývoj. Vytváranie informácií 3D PMI tiež pomáha urýchliť komunikáciu, skrátiť čas cenovej ponuky dodávateľa a obmedziť chyby vďaka preverovaniu 3D dát, interaktivity a kompletných metadát. 

 • Prezentácia 3D dát v čistej a štruktúrovanej forme

  Nad rámec definície informácií 3D PMI pomáha nástroj SOLIDWORKS MBD usporiadať kompletné dáta do čistých a štruktúrovaných 3D prezentácií s rôznymi pohľadmi a nastavením zobrazenia. Môže dokonca inteligentne zobraziť a skryť 3D popisy pri otáčaní modelu, aby ste mali čistejší výhľad, a zároveň rešpektovať všetky popisy zásadné pre danú funkciu. 

 • Prispôsobenie šablón 3D výstupov

  Nástroj SOLIDWORKS MBD poskytuje komplexnú sadu preddefinovaných hotových šablón. Rad aspektov šablón 3D výstupov, napr. usporiadanie, logá spoločnosti alebo oddelenia; 3D výrezy a miniatúry; textové popisy; odkazy na metadáta a tabuľky možno tiež prispôsobiť tak, aby uvádzali konkrétne výstupy, napr. technické výkresy, ponuky alebo kontrolné správy. Po nastavení môžu tieto šablóny slúžiť ako interné aj externé prevádzkové pravidlá pre všetky oddelenia, napr. výrobu, prevádzku, kontrolu kvality a zásobovanie. 

 • Výstup a distribúcia 3D dát do existujúceho procesu

  Nástroj SOLIDWORKS MBD ponúka všeobecne prijaté formáty súborov, napr. eDrawings® a súbory 3D PDF, ktoré sa často používajú v existujúcich procesoch. Súbory eDrawings možno otvoriť v bezplatnom prehliadači súborov eDrawings. Súbory 3D PDF je možné zobraziť rôznymi bezplatnými nástrojmi, vrátane programu Adobe ™ Reader. Okrem poskytovania pridružených informácií ako sú technické poznámky, kusovník a kompletné metadáta možno tiež skúmať model v 3D priestore pomocou nástrojov Posun, Priblíženie, Otočenie, Meranie, Rez a ďalších 3D nástrojov. 

 • Zhoda s priemyselnými normami

  Nástroj SOLIDWORKS MBD pomáha spoločnostiam dodržať zhodu s rozšírenými priemyselnými normami, napr. MIL-STD-31000, ASME Y14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 a GB/T 24734. Zhoda s normami poskytuje konkurenčnú výhodu pre získanie viac zmlúv, dodanie projektov podľa prísnych požiadaviek, včas a v rámci rozpočtu. 

 • Zdieľanie, archivácie a opätovné použitie inteligentných 3D dát

  Nástroj SOLIDWORKS MBD pomáha priamo zdieľať, archivovať a opätovne používať inteligentné 3D dáta vrátane geometrie, PMI, pohľadov a dát, takže vy a vaši dodávatelia nemusíte strácať čas vytváraním tradičných 2D výkresov. 

 • Spolupráca s internými a externými zainteresovanými stranami

  Potrebujete výrobné poznámky z dielne alebo od externých dodávateľov? S nástrojom SOLIDWORKS MBD to nie je problém! Vaši spolupracovníci môžu ľahko revidovať a komentovať váš návrh vo formáte SOLIDWORKS, eDrawings alebo 3D PDF. Komentáre sa ukladajú do 3D výstupov k revízii, schvaľovaniu, úpravám alebo archivácií. 

 • Práce súbežne s 2D výkresmi a tlačou

  Nástroj SOLIDWORKS MBD bezproblémovo integruje existujúce 2D výkresy SOLIDWORKS. Informácie PMI a pohľady vytvorené v 3D sú k dispozícii pre opätovné použitie aj v 2D. ľahko možno vytvárať pohľady obsahujúce geometriu a informácie PMI pomocou vstavaného editora šablón.