SOLIDWORKS Electrical 3D je doplnok do programu SOLIDWORKS, ktorý prepája schémy obvodov navrhnutých v SOLIDWORKS Electrical a modely vytvorené v SOLIDWORKS vrátane vytvorenia trás vodičov v 3D.

 

 

 

Kľúčové vlastnosti:

 

  • Import návrhov schém do prostredia SOLIDWORKS.
  • Umožňuje vložiť komponenty obvodu do 3D zostavy.
  • Automatické trasovanie vodičov a káblov v 3D priestore podľa 2D schém.
  • Oddelenie trás vodičov podľa napätia (3f rozvod je vedený inými trasami ako vodiče riadiacich signálov) tak, aby bol obmedzený vplyv elektromagnetického rušenia.
  • Stanovenie dĺžok vodičov a káblov na základe vytvorených trás v 3D modeli a prenesenie týchto informácií do správ a súpisu použitého materiálu.
  • Voľba trás pre vedenie vodičov, káblov a hadíc tak, aby došlo k vylúčeniu kolízií medzi vodičmi a komponentmi obvodu. Program pracuje v prostredí SOLIDWORKS a vyžaduje jeho inštaláciu.