TDS-TECHNIK

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderná strojárska nadstavba určená tým užívateľom SOLIDWORKS, ktorý potrebujú do svojich zostáv vkladať normalizované súčiastky a to z databázy alebo ako výsledok výpočtu. TDS-TECHNIK odstraňuje veľa rutinných prác a poskytuje radu možností, ktoré výrazne zvýšia vašu produktivitu pri tvorbe dokumentácií.

Ak používate veľa normalizovaných súčiastok, armatúr, hutnických profilov tak programový komplet TDS – TECHNIK je tou najlepšou voľbou. Môžete v ňom realiziovať aj pevnostnú kontrolu pier, skrutiek, matíc a pod. Jeho používaním odstránite množstvo rutinnej práce a výrazne tým zvýšite svoju produktivitu.

Čo TDS-TECHNIK obsahuje?
 

Knižnica normalizovaných prvkov

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsiahlym sortimentom normalizovaných strojných súčiastok, armatúr, hutníckych profilov a ďalších prvkov, ktoré ľahko vyberiete a vložíte do zostavy ako 3D model. Databanka obsahuje údaje zodpovedajúcim platným normám vrátane najnovších ČSN EN ISO. V počte spracovaných normalizovaných prvkov sa jedná o vôbec najväčšiu databázu dielov na trhu.
Ku každej súčiastke sú k dispozícii tabuľky rozmerov všetkých veľkosti, údajov o materiáloch a prevedení, prípadne ďalšie informácie (doporučené použitia, poznámky k tabuľkám a pod.).

Strojárske výpočty
 

V programe TDS-TECHNIK môžete realizovať pevnostnú kontrolu základných strojárskych súčiastok (perá, skutky, matice, čapy, kolíky, nity, laná), výpočet trvanlivosti valivých ložísk, normalizovaný výpočet zvarov, ozubených kolies, reťazí, remeňov, pružín (tlačné, ťažné, tanierové, špirálové a listové), rozvinuté dĺžky ohýbaných súčiastok, výpočet staticky určitých a neurčitých nosníkov, pohybových skrutiek, drážkových spojov a ďalších.

Prehľad ďalších funkcií:

  • Práca v zostave.
  • Sústava tolerancií a uložený ISO.
  • Prevody jednotiek.
  • 2D nadstavba pre 2D Editor (DWG editor).
  • Užívateľské rozhranie a možnosti prispôsobenia.