Školenia SOLIDWORKS a SolidCAM

Aj napriek faktu, že produkty dodávané našou spoločnosťou patria k absolútnej špičke v ovládaní a užívateľskom rozhraní, je školenie neodmysliteľnou súčasťou ponuky našich služieb. Školenie a konzultácie ponúkame na všetky produkty spoločnosti SOLIDWORKS a SolidCAM od začiatočníka až po vysoko odbornú úroveň.

Naša spoločnosť je tiež držiteľom nasledujúcich certifikácií:

  • SOLIDWORKS Authorized Training, Testing & Support Center 
  • Training Center for SolidCAM Software and Services 

Typy školení podľa prístupu k zákazníkom

Všetky pravidelné školenia a obvykle i individuálne školenia prebiehajú nielen teoretickou formou, ale i prakticky priamo v prostredí produktu s využitím cvičných príkladov, každý účastník školenia má k dispozícií vlastný počítač.

Pravidelné školenia

Pravidelné školenia sú koncipované ako hromadné, prefabrikované školenia pre väčší počet rôznych zákazníkov z rôznych spoločností a s dôrazom na ekonomickú výhodnosť.

Individuálne školenia

Individuálne školenia sú vždy koncipované pre jednu spoločnosť, s ohľadom na odborovú orientáciu zákazníka a jeho špecifické problémy, nasadenia aplikácií a úroveň znalostí, je možné sa dohodnúť na jednom i viac dennom školení, na základnú i pokročilú úroveň, na školenie v našich školiacich miestnostiach alebo v priestoroch zákazníka. V prípadne záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Typy školenia podľa témy

Základné školenie SOLIDWORKS

Cieľom základného školenia je zoznámiť užívateľov s rozhraním a ovládaním SOLIDWORKS, nastavením prostredia, základmi práce s dokumentmi a vytváraním skíc, objemových dielov, zostáv a výkresov. Rozširujúce témy ako sú plechy, zvarence, veľké zostavy atď. sú obsahom samostatných pokročilých školení. Základné školenie trvá 3 dni. Základné školenie SOLIDWORKS bude najčastejšie a môžete sa naňho ľahko a pohodlne zaregistrovať. 

Základné školenie Simulation

Cieľom tohto školenia je zoznámiť užívateľov so základmi štrukturálnych analýz telies, škrupín a nosníkov. Tie zahrňujú rozhranie a ovládanie Simulation, nastavenie prostredia, prípravu modelu a zadanie okrajových podmienok, vytvorenie siete, výpočet dielov a zostáv a analýzu získaných výsledkov. Základná téma môže byť ďalej rozšírená o jednodenné úvodné školenie do dynamiky pevných telies SOLIDWORKS Motion. Školenie predpokladá dobrú úroveň znalostí SOLIDWORKS. Základné školenie trvá 2 dni ( prípadne 3 dni vrátene Motion).

Základné školenie SolidCAM

Cieľom základného školenia je zoznámiť užívateľa s rozhraním a ovládaním SolidCAM, nastavením prostredia, funkčnosťou modulov 2D, 3D a prípadne i 5osého modulu. Toto školenie predpokladá dobrú úroveň znalosti SOLIDWORKS. Základné školenie trvá 3 dni (pre moduly 2D a 3D), prípadne 5 dní (pre moduly 2D, 3D a 5osé).

Základné školenie SOLIDWORKS PDM

Toto školenie je určené pre užívateľov systému SOLIDWORKS PDM Standard a SOLIDWORKS PDM Professional. Školenie je spravidla jednodenné. Školenie pre administrátora týchto systémov je vždy individuálne.

Základné školenie SOLIDWORKS Composer

Cieľom základného školenia je zoznámiť užívateľov s rozhraním a ovládaním SOLIDWORKS Composer, nastavením prostredia, prácou s importovanými modelmi a základmi tvorby statických a dynamických prezentácií a ich publikovaním. Základné školenie SOLIDWORKS Composer trvá obvykle 2 dni.

Školenie noviniek

Toto školenie je spravidla jednodenné a jeho náplňou podrobná prezentácia nových funkcií a nástrojov najnovšej verzie produktu. Školenie noviniek je najčastejšie.

Pokročilé školenie

Toto školenie trvá obvykle 1 deň a je zamerané na niektoré z nasledujúcich tém. V prípade požiadavky na ďalšie pokročilé témy nie je problém vytvoriť špeciálne školenie podľa potrieb zákazníka. Pokročilé školenia môžu byť individuálne i pravidelné.

    Špeciálne školenia

    V prípade požiadavky na školenie akýchkoľvek ďalších produktov a tém nie je problém vytvoriť špeciálne školenia či konzultácie presne podľa potrieb zákazníka. Špeciálne školenia sú vždy individuálne.