CIMCO Edit – editor NC kódov

Hlavným vstupom každého CAD/CAM systému je NC kód (NC program). Formát programu je pomocou postprocesora prispôsobený riadiacemu systému CNC stroja. Častou požiadavkou zákazníkov je dodatočná editácia vytvorených NC programov. Skupina programov CIMCO ponúka komplexné a výkonné riešenie pre prácu s hotovým NC programom.

CIMCO Edit

patrí medzi najznámejšie aplikácie spoločnosti CIMCO. Ako NC editor je celosvetovo rozšírený a slúži programátorom pre editáciu NC programu, ich porovnanie, simulácií a ďalšími operáciami. Typickou operáciu je číslovanie riadkov programu, vyhľadávanie v súradniciach, hromadné zmeny vyhľadaných parametrov (otáčky a posuv) a porovnanie dvoch programov. Užívateľ môže podľa svojich požiadaviek editor prispôsobiť svojím potrebám. Je možné nastaviť priradenie farby kľúčovým slovám, parametrom alebo sekvencií v NC kóde, ďalej užívateľské číslovane riadkov, automatické priradenie prípon a ďalšie možnosti. CIMCO Edit ponúka možnosť simulovať a skontrolovať NC program v grafickom náhľade. Zobrazené môžu byť aj dráhy nástroja alebo objemovo odoberaný materiál. Simulovať možno programy mnohých typov riadiacich systémov (ISO, Heidenhain, Fanuc, HASS, Okuma, Siemens, Mazak a ďalšie).

DNC Max

už základný CINCO Edit disponuje nástrojmi pre komunikáciu s NC strojom a správu programu. Komunikácia je spoľahlivá a jednoduchšie nastaviteľná cez rozhranie RS232. V základnej verzie je možné použiť šesť portov pre komunikáciu so šiestimi CNC strojmi s možnosťou ďalšieho rozšírenia pre zaisťovanie väčšieho počtu strojov. Rozšírené možnosti zabezpečuje aplikácia DNC Max. S použitím DNC Max je možné riešiť komplexnejšie požiadavky na prepojenie CNC strojov do DNC siete prostredníctvom ďalších pokročilých nástrojov.

NC Base

je nástroj pre správu NC programov a súvisiacej dokumentácie. Programy možno vyhľadať, triediť, organizovať a priraďovať programom štatút podľa rozpracovanosti. K programom je možné priradiť ďalšiu dokumentáciu v podobe fotiek a výkresov upnutí, ďalej zoznam nástrojov, upínačov a ďalšej potrebnej dokumentácie.

MDC Max

je nástroj pre pokročilú správu výrobných procesov. CNC stroje prepojené DNC sieťou, je možné kontrolovať v jednotlivých fázach výrobného procesu. Je možné sledovať vyťaženie strojov. Stroje sú kontrolované. Je možné sledovať, kde sa stroj nachádza vo fáze nastavovania, kedy prebieha obrábanie, koľko času zostáva do konca programu, atď. Vďaka DNC Max získa zákazník prehľad nad výrobným procesom a zároveň nástroj pre jeho optimalizáciu a lepšie využitie výrobných prostriedkov.