Použitie PDM systému taktiež zabraňuje nechcenému prepísaniu dát, ktoré sú týmto systémom spravované. Typickou úlohou pre správu dokumentácie je situácia, kedy jeden užívateľ pracuje na zostave a súbory má uložené na lokálnom alebo sieťovom disku. V prípade, že si druhý užívateľ otvorí tú istú zostavu a vykoná úpravy, môže nastať vážny problém, že si užívatelia navzájom prepíšu upravené dáta.

SOLIDWORKS PDM systémy vytvárajú efektívne a rozšíriteľné dátové úložisko tak, aby nedošlo pri spolupráci užívateľov na rovnakom projekte k nechcenej strate alebo prepísaniu dát. Každý užívateľ používajúci SOLIDWORKS PDM/PLM systém vždy pracuje s aktuálnou podobou dát a má možnosť zobraziť históriu výrobku.

V čom SOLIDWORKS PDM systémy pomáhajú?

  • Jednoduché vyhľadávanie a opakované používanie už vytvorených dokumentov.
  • Rýchle nájdenie posledného variantu výrobku.
  • Spolupráca medzi pobočkami kdekoľvek na svete.
  • Jednoznačne definované pracovné postupy (workflow) a zlepšenie komunikácie v rámci vývojového procesu.

  Možnosti PDM systémov

  SOLIDWORKS PDM prináša riešenie pre správu dokumentácie podľa potrieb a veľkosti spoločnosti.

  • SOLIDWORKS PDM Professional 
   je plnohodnotný systém pre komplexnú správu dát vo veľkých i malých organizáciách. SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje omnoho jednoduchšie vyhľadávať a opakovane využívať súbory, diely a výkresy, zdieľať informácie o návrhu, automatizovať schvaľovanie a predávanie dokumentácie a zaistí, že výroba bude mať vždy správnu verziu dokumentácie.
  • SOLIDWORKS PDM Standard 
   je nové riešenie správy dát pre malé pracovné skupiny pracujúce v jednej lokalite. Je zahrnuté v CAD produktoch SOLIDWORKS Professional a Premium a pomôže užívateľom CAD SOLIDWORKS a DraftSight jednoducho a efektívne organizovať a spravovať ich dáta. Riešenie SOLIDWORKS PDM Standard môže byť v prípade potreby ľahko povýšené na SOLIDWORKS PDM Professional.

  Porovnávacia tabuľka PDM systémov

   
  Funkcionalita SOLIDWORKS PDMPDM StandardPDM Professional
   
  Riadenie prístupu
  Správa revízií
  Vyhľadávanie a znovuvyužitie návrhových dát
  Podpora histórie
  Integrované vyhľadávanie
  Databáza MS SQL Server
  Pokročilé vyhľadávanie, obľúbené vyhľadávania 
  Prehliadanie mnohých formátov 
  Konfigurovateľné rozhranie
  Rozšíriteľnosť 
  API 
  Automatické prevody do neutrálnych formátov 
  Užívateľská konfigurácia 
  Automatický export a import dát 
  Generátor sériových čísel 
  Podpora viacerých lokalít 
  WEB rozhranie 
  Automatické schvaľovacie procesy 
  Notifikácia do e-mailu 
  Integrácia do prieskumníka Windows
  Integrácia 3D CAD SOLIDWORKS
  Integrácia 2D CAD DraftSight
  Integrácia AutoCAD
  Integrácia Inventor 
  Integrácia Solid Edge 
  Integrácia Pro/ENGINEER 
  Integrácia SolidCAM 
  Integrácia InventorCAM 
  Správa MS Office (Word, Excel, Outlook, …)
  Možnosť vytvorenia prepojenia na MRP/ERP systémy