Všetky produkty

V nasledujúcom zozname sú uvedené všetky produkty a služby, ktoré naša spoločnosť ponúka. Pre lepšiu prehľadnosť sú produkty rozčlenené do kategórií. Vyhľadávať môžete pomocou klávesnicovej skratky Ctrl+F.

 

Tabuľka produktov a služieb

 

3D CAD navrhovanie 
SolidWorks Standard Predstavuje ucelené a robustné riešenie pre 3D CAD navrhovanie.
SolidWorks Professional Rozšírený o nástroje pre zvýšenie produktivity a zlepšenia komunikácie.
SolidWorks Premium Potrubné systémy, pokročilé štrukturálne a pohybové simulácie.
Realview Zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu zobrazovaného návrhu.
SWIFT Diagnóza problémov s poradím prvkov, väzieb v skice, použitých kót atď.
3D skenovanie
3D Creator Zariadenie pre kontaktné snímanie a kontrolu súčiastok.
Creaform 3D Body Digitalizuje ľudské telo v plnej farbe za menej než jednu sekundu.
DAVID Laserscanner Systém pre bezkontaktné skenovanie.
Geomagic Qualify Umožňuje vytvárať grafické porovnanie 3D modelov s naskenovanými údajmi.
Geomagic Studio Ponúka užitočné funkcie pre zjednodušenie siete, záplatovanie dier, atd.
HandyProbe Merací systém používajúci C-Track mobilný dvojkamerový senzor.
HandyScan 3D Ručný samopolohovací laserový systém.
MetraScan Ručný skener s dvojkamerovým senzorom C-Track.
RapidForm XOR Aplikácia pre spracovanie a úpravu naskenovaných dát.
Rapidform XOV Aplikácia pre porovnanie viacerých naskenovaných dát medzi sebou.
RevWorks Aplikácia pre spracovanie dát získaných prevažne dotykovým skenovaným.
ScanTo3D Načítanie naskenovaných dát ako sieť alebo mrak bodov do SolidWorks.
CNC obrábanie
CIMCO Edit Pre editáciu NC programov, ich porovnanie, simuláciu atď.
DCAMCUT Drôtové rezanie, ktoré je riešené špecifickým a výkonným modulom.
iMachining Technológia obrábania založená na vysoko automatizovanom nastavení.
IMOLD formy a elektródy Automatizuje opakované úlohy vznikajúce pri tvorbe foriem a elektród.
SolidCAM Plne integrovaný CAM systém v prostredí CAD systému SolidWorks.
SolidCAMXpress Odľahčená verzia SolidCAM.
SWOOD
SWOOD Dizajn a SWOOD CAM dva integrované moduly pre návrhy nábytku.
DWG a DXF
DraftSight Je bezplatnou a jednoduchšou cestou pre tvorbu, editáciu a zdieľanie súborov DWG. 
Elektrické schémy
SolidWorks Electrical 2D Aplikácia pre navrhovanie 2D obvodov na schematickej úrovni.
SolidWorks Electrical 3D Prepája schémy zo SolidWorks Electrical a modely tvorené v SolidWorks.
Hardware
3Dconnexion Je výrobcom unikátneho 3D vstupného zariadenia.
CadMouse Prvá 2D myš na svete určená pre profesionálov z odboru CAD.
Dell Precision Notebooky a pracovní stanice.
Generátor GX30 Zariadenia s patentovanou kompaktní konštrukciou.
SpaceMouse Pro 3D connexion patentovaný šesťosí snímač.
SpaceNavigator 3D myš, ktorá umožňuje ľahkú manipuláciu s modelom na vašej obrazovke.
SpaceNavigator pro NB 3D myš, ktorý prináša komfort intuitívneho ovládanie pre mobilných užívateľov.
SpaceMouse Pro Wireless
Bezdrôtová profesionálna 3D myš s inteligentnými funkčnými klávesmi.
SpaceMouse Wireless
3D myš, ktorá je bezdrôtová s intuitívnym a jednoduchým ovládaním.
SpacePilot PRO Najvýkonnejšia profesionálna 3D myš z modelovej rady.
Knižnica súčiastok
3DContentCentral 3D modely a 2D dáta katalógových súčiastok certifikovaných výrobcov.
SolidWorks Toolbox Databáza normalizovaných súčiastok rôznych národných noriem (ISO, DIN atď).
TDS-Technik Databáze normalizovaných strojárskych súčiastok.
Komunikácie a zdieľanie dát
Manažér SolidNetWork Nástroj pre spracovanie licencií SolidWorks.
CircuitWorks ECAD prevodník, umožňuje načítanie a ukladanie súborov IDF a PADS do SolidWorks.
eDrawings Slúži pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D a 3D dokumentov.
eDrawings Professional Doplnený o nástroje pre spoluprácu, komunikáciu a revidovanie dokumentov.
PhotoView 360 Umožňuje rýchle a spoľahlivé vytváranie fotorealistických vyobrazený návrhu. 
SolidWorks Explorer Bezplatný nástroj pre základnú správu súborov a dokumentov na osobnej úrovni.
Overenie návrhu a simulácie
Flow Simulation Simulácie prúdenia tekutín, prenos tepla a tlaku.
FloXpress Simulačný nástroj určený pre základnú analýzu prúdenia vzduchu alebo vody.
Simulation Standard Ponúka riešenie lineárnej statických a kontaktných úloh.
Simulation Professional Riešenie frekvenčných úloh, vzperu, teplotných úloh, únavy, pádové skúšky atď.
Simulation Premium Riešenie úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, dynamiky atď.
SimulationXpress Ľahko použiteľný simulačný nástroj pre overovanie návrhov jednotlivých dielov.
SolidWorks Costing Slúži na výpočet nákladov na výrobu plechových a obrábaných dielov.
SolidWorks Motion Môžete ľahko overiť kinematické a dynamické vlastnosti mechanizmov.
SolidWorks Plastics Simulácia vstrekovania plastov pre formy.
SolidWorks Sustainability Integrovaný nástroj pre ekologické navrhovanie.
SustainabilityXpress Vychádza z osvedčených vedeckých poznatkov LCA (Life cycle assessment)
TolAnalyst Analyzuje návrhy na základe poradia a spôsobu zoskupenia, použitia kót atď.
Produktivita a automatizácia
BlankWorks Integrovaný nástroj pre zisťovanie rozvinutých tvarov komplexných plechov.
Logopress
3D softvér pre tvorbu raziacich, lisovacích, postupových nástrojov a rozvinutých tvarov
SMAP 3D
Inteligentný 2D/3D nástroj pre tvorbu potrubí a potrubných systémov
DFMXpress Nástroj slúžiaci na posúdenie možnosti zhotoviť určitý diel.
DriveWorksXpress Automatizuje konštrukčné kroky vrátane generovania dielov, výkresov a zostáv.
DriveWorks Doplnková aplikácia CAD systému SolidWorks slúžiaca k automatizácie procesov. 
FeatureWorks Importuje a následne rozpoznáva dáta, ktoré boli vytvorené v konkurenčnom CAD.
IMOLD Pre podporu a komplexné navrhovanie foriem v prostredí SolidWorks.
Design Checker Porovnáva výkresy s podnikovými normami a pravidlami kótovania.
Plánovač úloh K automatizácií vytvárania jednorazových alebo pravidelných sa opakujúcich úloh.
SolidWorks Routing Nástroj pre intuitívne vytváranie a modifikáciu potrubných sieti a káblových systémov.
SolidWorks RX Nástroj na diagnostiku HW a OS v porovnaním s nárokmi SolidWorks.
SolidWorks Utilities Rozširuje možnosti SolidWorks o niekoľko užitočných nástrojov.
Produktová komunikácia
SolidWorks Composer Umožňuje pripravovať sprievodnú dokumentáciu k výrobkom už vo fáze vývoja.
SolidWorks Composer Player Bezplatný nástroj pre prezeranie prezentácií.
SolidWorks Composer Player Pro Verzia SolidWorks Composer Player Pro obsahuje navyše programovatelské rozhranie API.
SolidWorks Inspection
Rýchle a efektívne vytváranie dokumentácie potrebnej na kontrolu kvality.
Služby
3D skenovanie Poskytujeme službu 3D skenovania.
Predplatená podpora Ekonomicky výhodnejšie riešenie pre získanie neobmedzenej technickej podpory.
Predplatená údržba Najlepšie a najrozsiahlejšie servisné riešenie pre váš produkt.
Učebnice a manuály Tréningové manuály patria medzi učebné pomôcky pre výučbu SolidWorks.
Školenia a semináre Školenia a konzultácie ponúkame pre všetky produkty.
Solidcon Spoločnosť Solidcon, s.r.o. ponúka rozsiahle portfóliom služieb v oblasti konštrukcie.
Správa dát a PLM
PDM Professional Je systém pre správu dát plne integrovaný do Prieskumníka Windows.
PDM Professional Cad Slúži k vkladaniu a spracovaniu dokumentov SolidWorks, Inventor, AutoCAD atď.
PDM Professional Contributor Nástroje k vytváraniu revízie, sledovanie histórie, riadený prístup k dokumentom atď.
PDM Professional Viewer Prístup a prezeranie databáze SolidWorks Workgroup PDM v rámci Internetu.
SolidWorks Multiproduct Sledovanie informácií o zmenách a inováciách. 
SolidWorks PLM Zaisťuje zdieľanie informácií o výrobku v rámci celej spoločnosti.
Workgroup PDM Je riešenie pre správu výrobných dokumentov (PDM).
Workgroup PDM Add-on Slúži ku vkladaný a spracovaný SolidWorks dokumentov, AutoCAD, MS Office atd.
Workgroup PDM Contributor Nástroj pre užívateľov AutoCAD, MS Office a pre správu akejkoľvek elektronickej dokumentácie.
Workgroup PDM Viewer Prístup a prehliadanie databázy SolidWorks Workgroup PDM v rámci Internetu.

 


";