SOLIDWORKS Manage

Správa eliminuje potrebu používať odpojené nástroje a spravovať viac zdrojov údajov poskytovaním integrovanej správy projektov, procesov a položiek.

SOLIDWORKS Manage je pokročilá sada nástrojov navrhnutá tak, aby stavala na funkcii SOLIDWORKS PDM Professional. Správa eliminuje potrebu používať odpojené nástroje a spravovať viac zdrojov údajov poskytovaním integrovanej správy projektov, procesov a položiek.
Pracovné postupy sú konfigurovateľné tak, aby vyhovovali vašim štandardom a zabezpečili, aby sa úlohy a oznámenia doručovali správnym používateľom v správnom čase.
Výkonné nástroje dashboardu a reportingu vám umožňujú čerpať údaje z celého systému vrátane postupu projektu, alokácie zdrojov a kvalitného výkonu a prezentovať ich na intuitívnych displejoch.

 

Funkcie a nástroje SOLIDWORKS Manage

 • Správa projektov

  Poskytnite svojim tímom dôležité informácie, ktoré im pomôžu sústrediť sa na kľúčové úlohy a poskytnú Vám prehľad o dostupných zdrojoch pre lepšie plánovanie. Spravujte projektové etapy, harmonogramy a míľniky súbežne s využívaním zdrojov a kapacít.

 • Správa procesov

  Zjednodušte obchodné procesy, automatizujte vytváranie dokumentov a prepojte všetky zainteresované strany vo vývoji nových produktov od obchodníkov a marketingových pracovníkov po výrobu a servis. Konfigurujte stavy a rozhodovacie body pre všetky typy obchodných procesov.

 • Užívateľské úlohy

  Formou úloh a kalendárov poskytnite užívateľom podklady, ktoré potrebujú k tomu, aby mohli pracovať efektívnejšie.

 • Riadiace panely a správy

  Vytvárajte a rozširujte interaktívne grafické prehľady zobrazujúce dôležité informácie. Vytvárajte správy podľa firemných predpisov a publikujte ich automaticky alebo na vyžiadanie.

 • Správa a kontrola revízií

  Sledujte konštrukčné zmeny a predchádzajte chybám manuálnych metód. Sledujte zmeny a udržujte ich kompletnú históriu pri rozvoji konštrukčného návrhu.

 • Správa súpisu položiek (kusovníkov)

  Uchovávajte, ovládajte a využívajte informácie zo súpisu položiek v rámci nadväzujúcich aplikácií a systémov. Vytvárajte vlastné objekty súpisu položiek z existujúcich štruktúr CAD súborov, ktoré sa budú automaticky aktualizovať paralelne s rozvojom CAD modelu a zbavíte sa častých manuálnych aktualizácií , ktoré sú potrebné pokiaľ používate iba ručné zapisovanie do tabuliek. Prepojenie Vašich CAD dát so systémami pre plánovanie zdrojov (ERP) a systémami plánovania výroby (MRP) Vám umožní jednoducho aktualizovať informácie súpisu položiek v ďalších podnikových systémoch.

 • Vzdialený prístup

  Umožnite zamestnancom a partnerom prispievať pomocou webových portálov z rôznych pripojených zariadení vrátane smartfónu či tabletu.

 • Prepojenie s Microsoft Outlook

  Vytvárajte nové záznamy na základe informácií z e-mailov a ich príloh v aplikácií Microsoft Outlook. E-maily môžete skopírovať ako referenciu k existujúcim záznamom.