Implementácia SolidCAM

SolidCAM je univerzálny CAM systém. Funkcie pre definovanie obrábacích operácií umožňujú použitie SolidCAM na najrôznejšie riadiace systémy CNC obrábacích strojov. Pre optimálne využitie CAM systému je dôležité správne odladenie výstupu (NC programu) vo forme, ktorý je ku konkrétnemu riadiacemu systému CNC stroja.

Odladenie (implementácia) CAM systému spočíva predovšetkým vo správnej definícii spojovacieho článku medzi CAM systémom a riadiacim systémom CNC stroja. Spojovacím článkom je postprocesor, ktorý zabezpečuje generovanie programu v potrebnom formáte pre riadiaci systém CNC stroja.

Zákazníci používajú rozmanité prevedenia CNC strojov s mnohými typmi a variantmi riadiacich systémov. Riadiaci systém môže pracovať s dialógovým alebo ISO formátom.

Príklady dialógových systémov:

  • Heidenhain 
  • Mazatrol (MAZAK) 

Príklady systémov ISO:

  • Sinumerik 
  • Fanuc 
  • HAAS 

Každý z uvedených riadiacich systémov je používaný v mnohých konfiguráciách na najrôznejších strojoch. Z tohto pohľadu má každý CNC stroj rôzne nároky na formát NC programu. Rovnako tak sa môžu odlišovať požiadavky zákazníkov v rôznych firmách na rovnaký typ stroja a riadiaci systém.

SolidCAM disponuje mnohými možnosťami, ako definovať postprocesor pre konkrétny riadiaci systém podľa požiadavky zákazníka.

Ako implementovať?

Cieľom použitia SolidCAM je efektívne a bezpečné programovanie CNC strojov. Pre úspešné nasadenie aplikácie SolidCAM je nutná kvalitná implementácie. Použitiu CAM systému musí prechádzať dôkladná analýza potrieb zákazníka, posúdenie typu výroby a z toho vyplývajúca požiadavka na formát NC programu. Po definícii všetkých požiadaviek a potrieb na strane zákazníka je spracovaný postprocesor, ktorý prekladá CAD dáta do požadovaného formátu. Súčasťou výstupu môžu byť aj ďalšie informácie, ako je nastavovacia dokumentácia, tabuľka nástrojov a pod.

Spoločnosť SolidVision disponuje tímom certifikovaných technikov schopných implementovať SolidCAM na rôzne CNC stroje v konfigurácií od 2 do 5osého súvislého riadenia. Okrem štandardných konfigurácii CNC strojov a z toho vyplývajúcich požiadaviek, je možné riešiť úplne špecifické zákaznícke požiadavky na programovanie, vychádzajúce zo špeciálneho zamerania výroby.