Program predplatiteľského servisu

Predplatiteľský servis prestavuje najlepšie a najrozsiahlejšie servisné riešenie pre váš produkt. Slúži nielen k aktualizácií produktu, ale prináša i celú radu ďalších služieb a výhod. 

Predplatiteľský servis je časovo obmedzená služba, ktorej trvanie je štandardne dvanásť mesiacov. Končiaci predplatiteľský servis je však možné predĺžiť na ľubovoľnú dlhšiu alebo kratšiu dobu. 

Predplatiteľský servis nie je povinný. Avšak väčšina zákazníkov si servis pre jeho výhodnosť zakupuje a pravidelne predlžuje. Servis je možné zakúpiť a predĺžiť kedykoľvek (na novú licenciu alebo staršiu verziu). 

Po celú dobu trvania predplatenej údržby môžete využívať nasledujúce výhody:

Upgrade

Získavate bez akýchkoľvek ďalších poplatkov všetky upgrady (na aktuálnu verziu i všetky nové verzie). Bez obmedzenia môžete sťahovať všetky aktualizácie (tzv. service packy), ktorými vývojové tímy priebežne vylepšujú svoje produkty a rýchlo reagujú na problémy zákazníkov.

Technická podpora

Dáva vám možnosť prioritne využívať technickú podporu, ktorú zabezpečuje naše oddelenie technickej podpory – živá podpora (telefonicky, vzdialená plocha, mail, atď.).

Zľavy na ďalšie služby

Ďalšie služby ako školenia, konzultácie, atď. sú na rozdiel od technickej podpory poskytované už za cenníkové ceny. Vďaka predplatiteľskému servisu však tieto služby získate s 20% zľavou.

Požiadavky na vylepšenie

Len zákazníci s predplatiteľským servisom majú možnosť vznášať požiadavky na vylepšenie systému (enhancement requests) a aktívne tak ovplyvňovať smer vývoja produktu.

Prednostné riešenie problémov

Dotazy, problémy a požiadavky zákazníkov s predplatiteľským servisom sú riešené s maximálnou prioritou.

Účasť v špeciálnych programoch

Zákazníci majú možnosť zúčastniť sa špeciálnych produktových programov. Najmä sa jedná o možnosti testovania Beta verzií či priebežných verzií servicepackov.

Prístup do internetových  portálov

Zákazníci majú plný prístup do chránených častí internetových portálov jednotlivých produktov, kde môžu využívať rozsiahle zdroje informácií, vrátane znalostnej databázy SOLIDWORKS (Knowledge Base), technických tipov a ďalších podkladov, sťahovať inštalácie a aktualizácie, prehliadať databázu riešených problémov, sledovať internetové vysielanie, spravovať svoje licencie či vytvárať požiadavky na vylepšenie produktu na SOLIDWORKS Customer portal.

Rozšírená podpora životnosti produktu SOLIDWORKS

Len zákazníci s predplatiteľským servisom môžu počítať s opravami prípadných chýb i v predchádzajúcej verzii SOLIDWORKS, ktorých vývoj bol už oficiálne ukončený.

Certifikácia SOLIDWORKS

Certifikácia CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) a CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) sú svetové uznávané doklady o znalosti produktu SOLIDWORKS. Zákazníci s predplatenou údržbou môžu zložiť jednu certifikačnú skúšku zadarmo.