SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer je produkt, ktorý umožňuje pripravovať sprievodnú dokumentáciu k výrobkom už vo fáze vývoja výrobku, čo výrazne redukuje čas a prostriedky potrebné pre uvedenie výrobku na trh.

Veľkou výhodou SOLIDWORKS Composer je aktívne prepojenie so zdrojovým 3D modelom. Preto je výsledná produkovaná dokumentácia stále aktuálna, i keď dôjde k zmenám pri návrhu výrobku.  Ďalšou veľkou výhodou je, že so SOLIDWORKS Composer nemusí pracovať človek zdatný v CAD, čím sa odbremeňuje konštruktér od procesu podieľania sa na tvorbe sprievodnej dokumentácie. Táto tvorba môže byť prenesená na administratívneho pracovníka bez znalostí CAD napríklad na pracovníka  marketingu a pod.


SOLIDWORKS Composer priamo využíva 3D dáta z CAD systémov SOLIDWORKS, Catia V4 a V5, Pro/ENGINEER. Z ostatných CAD systémov je možnosť načítania dát pomocou obecných prevodných formátov STEP, IGES a STL. Pracovať je možné rýchlo a plynule i s rozsiahlymi zostavami pri súčasnom zachovaní vysokej výslednej kvality výstupu.

SOLIDWORKS Composer pracuje v dvoch základných režimoch. Prvý slúži k tvorbe statických obrázkov. Ponúka širokú škálu rôznych zobrazení modelov vrátane rozložených pohľadov pre katalógové listy. K dispozícii je široká škála nástrojov pre vytváranie kót, šipiek a iných grafických značiek, textových odkazov, popisov, pozícií, rovín rezu, tabuliek kusovníkov, riadenia skrytia či zobrazenia jednotlivých súčiastok zostavy. Ďalej SOLIDWORKS Composer tiež obsahuje modul pre ukladanie obrázkov vo vysokom rozlíšení a vytváranie často používaných technických ilustrácií, ktoré sa ukladajú do SVG súborov pre otvorenie v internetovom prehliadači.

Druhý režim slúži k vytváraniu animácií. V tomto režime možno jednoducho vytvárať animácie, ktoré môžu slúžiť k efektívnej prezentácii alebo môžu nahradiť statické návody pre montáž a použitie zariadenia. Samozrejmosťou je  prepojenie s kusovníkom a rozloženým pohľadom. Unikátom je možnosť vytvárania kinematických väzieb, čo dovoľuje zákazníkom simulovať napríklad výrobné alebo logistické procesy. 

Kto používa SOLIDWORKS Composer?

SOLIDWORKS Composer využijete v širokej škále činností od vývoja návrhu výrobku až po jeho predaj koncovému užívateľovi, spojený s následným servisom.

 • Podpora vývoja

  Vzhľadom k univerzálnosti pri načítaní 3D dát môžete využívať SOLIDWORKS Composer pre komunikáciu medzi konštrukčnými tímami pri vývoji výrobku. Konštruktéri si môžu jednoducho predávať potrebné informácie pomocou vizualizácií návrhov doplnených o poznámky, animácie, štúdia variant a pod.

 • Návody pre montáž

  Vytvorte pre vašich zamestnancov zrozumiteľné návody a pracovné postupy. Pomocou vizualizácií pracovných procesov urýchlite zaučenie vašich zamestnancov pre kompletizáciu zostáv.  Môžete optimalizovať pracovné postupy.

 • Návody k použitiu

  SOLIDWORKS Composer vám pomôže vytvoriť perfektné návody k použitiu a užívateľské príručky.  Odpadne komplikované získavanie obrázkov výrobku a následne doplňovanie rôznych poznámok a textov. Ilustrované návody budú vždy zrozumiteľnejšie ako rozsiahle texty. Zároveň sa vyhnete nutným prekladom pre prípravu jazykových mutácií.

 • Internetové aplikácie

  Prezentujte vaše výrobky na webe. Jednoducho umiestnite grafické informácie na vašej webovej stránke. Ľahko vytvoríte interaktívne katalógy, ktoré môžu byť zároveň previazané napr. s objednávaním náhradných dielov.

 • Školiaci materiál

  SOLIDWORKS Composer je jedinečný nástroj pre prípravu sofistikovaných školiacich materiálov. Zaškolenie personálu môže byť ešte skôr ako výrobok uvediete na trh. Zamestnanci si tak môžu v predstihu osvojiť pracovné postupy a pripraviť pracovné prostredie.

 • Podpora predaja

  Marketingové prezentácie obohatíte o pôsobivé obrázky a animácie. Nenáročnosť ovládania SOLIDWORKS Composer Player umožní komukoľvek efektívne predviesť váš výrobok zákazníkom. Vaše výstupy zo SOLIDWORKS Composer ľahko umiestnite do vašich propagačných materiálov.

SOLIDWORKS Composer Player

SOLIDWORKS Composer Player je bezplatný nástroj pre prehliadanie prezentácií. Player umožňuje zobrazovať tieto prezentácie interaktívne a presne tak, ako sú vytvorené v SOLIDWORKS Composer. Po inštalácií SOLIDWORKS Composer Player je tiež možné prehrávanie aktívneho obsahu v dokumentoch iných aplikácií (napr. v PowerPoint).

SOLIDWORKS Composer Player Pro

Platená verzia SOLIDWORKS Composer Player obsahuje navyše možnosť ukladať SMG súbory a tiež prístup k programovateľnému rozhraniu API. 

Pre SOLIDWORKS Composer existuje niekoľko doplnkových modulov, ktoré slúžia k uľahčeniu práce či ku zdokonaleniu funkcionality.

Composer Check a Composer Path Planning

Doplnkový modul Composer Check obohacuje SOLIDWORKS Composer o overovacie nástroje. Vďaka tomu je možné analyzovať dynamické i statické kolízie medzi komponentmi. Zaujímavú funkciu prináša doplnkový modul Composer Path Planning, ktorý je schopný overiť uskutočniteľnosť montáže. Zároveň ponúkne pomocný nástroj pre plánovanie trasy optimalizáciu procesu montáže zostáv. Jednoducho si tak overíte správnosť vašej konštrukcie a eliminujete chyby vo vývoji výrobku.

Composer Sync

Doplnkový modul SOLIDWORKS Composer Sync zaručuje asociativitu (založený na XML) medzi produktom SOLIDWORKS Composer a všetkými CAD systémy. Pomocou SOLIDWORKS Composer Sync sa zmeny v metadátach, geometrií, BOM alebo výrobných informáciách budú automaticky aktualizovať v dokumentoch vytvorených v SOLIDWORKS Composer. Program SOLIDWORKS Composer Sync tiež obsahuje funkciu plánovania hromadných aktualizácií pre zohľadnenie zásadných zmien výrobku, čo ďalej uľahčuje udržiavanie aktualizovaných materiálov.

Composer Mobile HD pre iPad a Composer Mobile pre iPhone

Spoločnosť SOLIDWORKS Composer vytvorila prvý interaktívny prehliadač pre mobilnú komunikáciu, aby si zákazník mohol kedykoľvek prehliadať potrebné dáta. Dáta môže mať zákazník uložené bezplatne na svojom internetovom účte. Produkt je dostupný pre iPhone a iPad.

Composer Printscreen

Tak ako môžete vytvárať klasické 2D printscreen, použitím SOLIDWORKS Composer Printscreen zvládnete vytvoriť 3D printscreen bez akýchkoľvek znalostí z 3D modelovania. Výsledný objekt môžete použiť do vašej technickej dokumentácie, webovej stránky a podobne.

Composer SOLIDWORKS Add-in

Priamo z prostredia SOLIDWORKS umožňuje tento doplnkový modul exportovať dáta do SOLIDWORKS Composer.

Výstupný formáty:

 • Natívny SMG súbor (zobrazený vo free produkte SOLIDWORKS Composer Player).
 • Objekt ActiveX (možnosť vloženia SMG súborov do aplikácií MS Office).
 • Formát PDF (je možné vytvoriť štandardné PDF alebo U3D).
 • HTML kód (ľahká tvorba webových prezentácií).
 • Grafické formáty JPEG, TIFF, BMP a PNG.
 • Vektorová grafika SVG (Scalable Vector Graphic, vrátane komprimovanej verzie SVGZ).
 • Grafické súbory typu CGM (Computer Graphics Metafile) a formát DG.
 • Multimediálne AVI (export animácií v súbore videa s možnosťou definovať spôsobu kompresie).

  Zhrnutie výhod:

  • Z existujúcich 3D dát vytvoríte presnú produktovú dokumentáciu.
  • Pri zmene v konštrukcii aktuálne zmeny v projektovej dokumentácii sa okamžite premietnu zmenami v sprievodnej dokumentácii k výrobkom.
  • Zabránite nežiaducim chybám a nepresnostiam v dokumentácii.
  • Konštruktéri budú odbremenení od tvorby sprievodnej dokumentácie, pretože je prenesená na marketing.
  • Ľahšie vyškolíte personál, ktorý nemusí poznať CAD systém.
  • Zníženie nákladov na tvorbu sprievodnej dokumentácie.
  • Vytvorenie pôsobivých marketingových prezentácií.
  • Vaše výrobky uvediete na trh rýchlejšie.