Flow Simulation

Pre komplexnú simuláciu dynamiky tekutín a prenos tepla (CFD – computational fluid dynamics) je určený integrovaný nástroj SOLIDWORKS Flow Simulation. Jeho praktické využitie sa týka najrôznejších oblastí, ako je napríklad prúdenie plynov vo vzduchotechnike, kvapalín v potrubí, analýza chladenia uzavretých priestorov alebo externej aerodynamiky. Podporovaná je tiež analýza nenewtonských kvapalín.

  Základná verzia môže byť navyše rozšírená o vertikálny modul HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) pre odbor vzduchotechniky a modul Electronics Lab, ktorý je učený pre tepelné analýzy elektrotechnických zariadení.


  Hlavné funkcie Flow Simulation

  • Analýza prenosu tepla žiarením.
  • Analýza vnútorného prúdenia.
  • Analýza rotačnej štruktúry.
  • Analýza prechodového prúdenia.
  • Analýza prenosu tepla vedením a prúdením.

  Ďalšie funkcie Flow Simulation

  • Analýza vonkajšieho prúdenia kvapalín a plynov okolo objemového telesa (napríklad prúdenie vzduchu nad krídlom lietadla alebo prúdenie vody okolo ponorky).
  • Analýza turbulentného prúdenia pomocou modelu K-E pre ilustráciu turbulentného prúdenia (napríklad prúdenia plynov z motorovej trysky lietadla).
  • Simulácia skutočných plynov pre presné riešenie aplikácie plynov pri vysokom tlaku alebo nízkej teplote.
  • Analýza stlačiteľného prúdu plynov v podzvukových, transsonických a nadzvukových rýchlostiach.
  • Výpočet poklesu tlaku v turbínach pomocou hodnôt nerovnosti povrchu.
  • Optimalizácia návrhu pomocou prúdenia na základe CFD a rozmerových parametrov.
  • Analýza prúdenia nenewtonovských kvapalín (krv, zubná pasta a roztavený plast).
  • Analýza pohyblivej steny pri skúmaní prúdenia relativity voči pohyblivej referenčnej štruktúre.
  • Analýza vlhkosti pre výpočet relatívnej vlhkosti v uzatvorených priestoroch pre aplikáciu kontroly  klimatizácie.
  • Analýza kavitácie a identifikácie oblasti kde k nej dochádza.

  Možnosti rozšírenia Electronics Cooling

  • Priechod prúdu materiálom – Joulovo teplo.
  • Použitie tepelných trubíc.
  • Výpočet tepelných parametrov plošných spojov.

  Možnosti rozšírenia HVAC

  • Výpočet parametrov teploty v miestnosti.
  • Absorpcia žiarenia v priepustných materiáloch.
  • Rozsiahla databáza materiálov pre oblasť stavebníctva.