Podpora

Na stránkach podpory nájdete informácie o možnostiach získania technickej podpory, vrátane informácií o systémových požiadavkách jednotlivých produktov vrátane grafických kariet, rad praktických odkazov a návodov a ďalšie materiály. 

Ako kontaktovať technickú podporu?

Je niekoľko možností, ako kontaktovať našu spoločnosť pre získanie technickej podpory. Prevádzková doba oddelenia technickej podpory je od pondelka do piatku od 8:00 do 16:30.
 

e-mail: podpora@schiertechnik.sk

podpora CAD: +421 905 877 943

podpora CAM: +421 905 533 146

 

Komu je technická podpora určená?

Technická podpora je určená zákazníkom spoločnosti Schier Technik Slovakia s.r.o.. Požiadavky zákazníkov s predplatenou údržbou či predplatenou podporou sú riešene prioritne. Zákazníkom bez predplatného je technická podpora poskytovaná iba v obmedzenom rozsahu a to 3x za rok, bez možnosti vzdialeného pripojenia.

 Predplatená
údržba
Predplatená
podpora *
Bez
predplatného **
Nové verzie a servicepacky  
Živá podpora
(telefón, vzdialená plocha)
 
Online podpora
(online formulár, mail)
Doba odozvy4 hodiny8 hodín3 dni
Obmedzenie počtu požiadaviekžiadnežiadne3x
Obmedzenie verziížiadnežiadneaktuálne a dve
predchádzajúce

* -  Platí i pre platenú technickú podporu poskytovanú nad rámec bezplatnej podpory.
** -  Zákazníci bez predplatného majú možnosť čerpania technickej podpory, ktorá je poskytovaná  nad rámec bezplatnej podpory a zároveň je spoplatnená hodinovou sadzbou. 

V čom vám môže technická podpora pomôcť?

Oddelenie technickej podpory je pripravené zaistiť riešenia technických dotazov, požiadaviek a problémov u všetkých produktov podporovaných našou spoločnosťou alebo spoločnosťami SOLIDWORKS a SolidCAM.

 • podpora kompletného portfólia produktu SOLIDWORKS (v čítane eDrawings a DraftSight), ďalej SOLIDWORKS Simulation, SolidCAM, SOLIDWORKS PDM a 3DVIA Composer
 • pomoc a riešenie problémov s inštaláciou a licencovaním produktov
 • pomoc so zvládnutím užívateľského rozhrania a príkazov
 • pomoc s riešením problémov s dátami a produktmi 
  v obmedzenej miere 
 • pomoc s aplikovanými úlohami
 • pomoc a konzultácie ohľadne hardvéru pre podporované produkty 

Obmedzená technická podpora

Pokiaľ zákazník nemá žiadnu formu predplatného či inú službu, ktorá by ho oprávňovala čerpať neobmedzenú technickú podporu a zároveň má vyčerpané všetky bezplatné požiadavky, tak i v takom prípade je zákazníkovi poskytovaná podpora, ale len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Ten zahŕňa nasledujúce úkony: 

 • neobmedzenú podporu týkajúcu sa licencovania (aktivácia, informácie o platnosti licencií, nárokované verzie apod.)
 • zaslanie odkazov na stiahnutie inštalačných dát emailom
 • základná pomoc s inštaláciou - poskytovaná iba emailom (všeobecné rady k inštalácii, predpoklady a doporučené nastavenia pre inštaláciu, interpretácia chybových kódov apod.)
 • všetky ostatné požiadavky budú účtované sumou 30€ bez DPH za začatú hodinu.