Podpora

Technická podpora

Na stránkach podpory nájdete informácie o možnostiach získania technickej podpory, vrátane informácií o systémových požiadavkách jednotlivých produktov vrátane grafických kariet, rad praktických odkazov a návodov a ďalšie materiály.

Ako kontaktovať technickú podporu?

Je niekoľko možností, ako kontaktovať našu spoločnosť pre získanie technickej podpory. Prevádzková doba oddelenia technickej podpory je od pondelka do piatku od 8:00 do 16:30.

 1. E-mail: podpora@schiertechnik.sk
 2. podpora: +421 905 877 943

Komu je technická podpora určená?

Technická podpora je určená zákazníkom spoločnosti Schier Technik Slovakia s.r.o.. Požiadavky zákazníkov s predplatenou údržbou či predplatenou podporou sú riešene prioritne. Zákazníkom bez predplatného je technická podpora poskytovaná iba v obmedzenom rozsahu a to 3x za rok, bez možnosti vzdialeného pripojenia.


Predplatená
údržba
Predplatená
podpora
1)
Bez
predplatného 2)
Nové verzie a servicepacky

Živá podpora
(telefón, vzdialená plocha)

Online podpora
(online formulár, mail)
Doba odozvy 4 hodiny 8 hodín 3 dni
Obmedzenie počtu požiadavkov žiadne žiadne 3x
Obmedzenie verzií žiadne žiadne aktuálne a dve
predchádzajúce
Ďalšie informácie prejsť prejsť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Platí i pre platenú technickú podporu poskytovanú nad rámec bezplatnej podpory.
2) Zákazníci bez predplatného majú možnosť čerpania technickej podpory, ktorá je poskytovaná  nad rámec bezplatnej podpory a zároveň je spoplatnená hodinovou sadzbou. 

V čom vám môže technická podpora pomôcť?

Oddelenie technickej podpory je pripravené zaistiť riešenia technických dotazov, požiadaviek a problémov u všetkých produktov podporovaných našou spoločnosťou alebo spoločnosťami SolidWorks a SolidCAM.

 • podpora kompletného portfólia produktu SolidWorks (v čítane eDrawings a DraftSight), ďalej SolidWorks Simulation, SolidCAM, SolidWorks PDM a 3DVIA Composer
 • pomoc a riešenie problémov s inštaláciou a licencovaním produktov
 • pomoc so zvládnutím užívateľského rozhrania a príkazov
 • pomoc s riešením problémov s dátami a produktmi
  v obmedzenej miere
 • pomoc s aplikovanými úlohami
 • pomoc a konzultácie ohľadne hardvéru pre podporované produkty

Obmedzená technická podpora

Pokiaľ zákazník nemá žiadnu formu predplatného či inú službu, ktorá by ho oprávňovala čerpať neobmedzenú technickú podporu a zároveň má vyčerpané všetky bezplatné požiadavky, tak i v takom prípade je zákazníkovi poskytovaná podpora, ale len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Ten zahŕňa nasledujúce úkony:
 • neobmedzenú podporu týkajúcu sa licencovania (aktivácia, informácie o platnosti licencií, nárokované verzie apod.)
 • zaslanie odkazov na stiahnutie inštalačných dát emailom
 • základná pomoc s inštaláciou - poskytovaná iba emailom (všeobecné rady k inštalácii, predpoklady a doporučené nastavenia pre inštaláciu, interpretácia chybových kódov apod.)
 • všetky ostatné požiadavky budú účtované sumou 30€ bez DPH za začatú hodinu.

";