Podpora

Technická podpora

Na stránkach podpory nájdete informácie o možnostiach získania technickej podpory, vrátane možnosti zadávania požiadaviek* na technickú podporu. Ďalej je k dispozícii rada technických informácií o podporovaných produktoch, v čítane najnovších technických aktualít*, informácií o systémových požiadavkách jednotlivých produktov v čítane grafických kariet, rada praktických odkazov a návodov a v neposlednej rade i možnosť sťahovať servicepacky* a prípadne ďalšie materiály.

*Odkazy označené hviezdičkou sú dostupné iba po overení sériového čísla vášho produktu.

technicka podpora solidworksAko kontaktovať technickú podporu?

Je niekoľko možností, ako kontaktovať našu spoločnosť pre získanie technickej podpory. Prevádzková doba oddelenia technickej podpory je od pondelka do piatku od 8:00 do 16:30.

  1. E-mail: podpora@schiertechnik.sk
  2. podpora: +421 32 6400 654

Komu je technická podpora určená?

Technická podpora je určená zákazníkom spoločnosti Schier Technik Slovakia s.r.o.. Požiadavky zákazníkov s predplatenou údržbou či predplatenou podporou sú riešene prioritne. Zákazníkom bez predplatného je technická podpora poskytovaná iba v obmedzenom rozsahu.


Predplatená
údržba
Predplatená
podpora
1)
Bez
predplatného 2)
Nové verzie a servicepacky

Živá podpora
(telefón, vzdialená plocha)

Online podpora
(online formulár, mail)
Doba odozvy 4 hodiny 8 hodín 3 dni
Obmedzenie počtu požiadavkov žiadne žiadne
Obmedzenie verzií žiadne žiadne aktuálne a dve
predchádzajúce
Ďalšie informácie prejsť prejsť

1) Platí i pre platenú technickú podporu poskytovanú nad rámec bezplatnej podpory.
2) Zákazníci bez predplatného majú možnosť čerpania technickej podpory, ktorá je poskytovaná  nad rámec bezplatnej podpory a zároveň je spoplatnená hodinovou sadzbou.

 

 

 

 

V čom vám môže technická podpora pomôcť?

Oddelenie technickej podpory je pripravené zaistiť riešenia technických dotazov, požiadaviek a problémov u všetkých produktov podporovaných našou spoločnosťou alebo spoločnosťami SolidWorks a SolidCAM.

  • podpora kompletného portfólia produktu SolidWorks (v čítane eDrawings a DraftSight), ďalej SolidWorks Simulation, SolidCAM, SolidWorks PDM a 3DVIA Composer
  • pomoc a riešenie problémov s inštaláciou a licencovaním produktov
  • pomoc so zvládnutím užívateľského rozhrania a príkazov
  • pomoc s riešením problémov s dátami a produktmi
    v obmedzenej miere
  • pomoc s aplikovanými úlohami
  • pomoc a konzultácie ohľadne hardvéru pre podporované produkty

";