Spoločnosť SOLIDWORKS ponúka vďaka tomuto programu obrovskú databázu rozširujúcich produktov.
K dispozícii sú aplikácie z najrôznejších odborov – pevnostné výpočty, obrábanie, analýza, simulácie, utility, riadenie výroby, databáza súčiastok, správa dokumentov, meranie a mnoho ďalšieho.

Rozširujúce aplikácie môžu byť úplne integrované do SOLIDWORKS (Gold Product) alebo môžu byť s SOLIDWORKS kompatibilné iným spôsobom (Solution Partner). Obrábacie systémy sú certifikované samostatne (CAM Product).

Funkcie a výhody

  • Integrácia do jedného okna
    Vďaka úplnej integrácie máte všetky potrebné nástroje dispozícii priamo v prostredí SOLIDWORKS. Rozširujúce aplikácie tak pracujú v rovnakom okne a na rovnakom modeli. Tento postup rapídne zvyšuje rýchlosť a komfort práce a obmedzuje možnosti straty či poškodenia dát pri ich prevode do CAD systému.
  • Asociativita
    Rovnako ako je SOLIDWORKS plne asociativni v rámci svojich dielov, zostáv a výkresov, sú tiež asociativne aj rozširujúce aplikácie pre SOLIDWORKS. Všetky dáta sú tím pádom vždy aktuálne.
  • Testovanie a certifikácia
    Všetky produkty partnerských produktov podliehajú náročnej certifikácií a testovaný. To vám zaisťuje plnú kompatibilitu s aktuálnymi verziami SOLIDWORKS.