3D skenovanie a reverzné inžinierstvo

Zo všestranného využitia 3D skenovania je spojenie s reverzným inžinierstvom jedna z najhlavnejších možností využitia 3D skenovania v priemysle a výrobe. Pri našej práci používame špičkový softvérový balík GEOMAGIC DESIGN X.

Spoznajte 3D skenovanie a reverzné inžinierstvo

Geomagic Design X je jediným softvérovým balíkom, ktorý kombinuje CAD modelovanie založené na histórii tvorby spolu s 3D skenovanými dátami. Takže umožňuje vytvárať parametrický model tak, aby bol kompatibilný s existujúcim CAD softvérom na základe naskenovanej predlohy. 

Pri reverznom modelovaní sa zachováva plná stromová štruktúra tvorby modelu, ktorá je transferovateľná do kompatibilného CAD softvéru, napríklad SOLIDWORKS.

Naskenované dáta v prostredí Geomagic Design X počas práce na 3D modeli.

Transferované dáta v SOLIDWORKS s plnou stromovou štruktúrou modelu pre ďalšie využitie.

Na obrázku nižšie je znázornená schéma pracovného postupu reverzného inžinierstva pomocou 3D skenovania:

  • 1. Import naskenovaných dát
  • 2. Segmentácia povrchu dát
  • 3. Zapolohovanie do súradnicového systému
  • 4. Získavanie tvarových  prvkov a ich rozmerov
  • 5. Parametrické modelovanie
  • 6. Analýza odchýlky voči  naskenovaným dátam

Ďalšie informácie

V prípadne záujmu o vyššie uvedené služby a ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať