EXALEAD OnePart

Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation prináša systém EXALEAD OnePart, ktorý umožňuje užívateľom realizovať efektívne vyhľadávanie v definovanej štruktúre rôznych umiestnení.

Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation prináša systém EXALEAD OnePart, ktorý umožňuje užívateľom realizovať efektívne vyhľadávanie v definovanej štruktúre rôznych umiestnení. Predovšetkým uľahčuje rozhodovací proces konštruktérom a inžinierom, či vyhľadať, porovnať a použiť už skôr vytvorené dáta alebo vytvoriť nový návrh.

Vyhľadávanie informácií je možné z rôznych zdrojov dát a užívateľ tak nie je obmedzený iba na adresárovú štruktúru.

Môžeme kombinovať vyhľadávanie:

  • Adresárovej štruktúre na serveri alebo lokálnych PC.
  • Databázových riešeniach, ako je napríklad Microsoft SQL Server.
  • Databáze Microsoft SharePoint.
  • Systémoch správy dokumentácie, napríklad SOLIDWORKS Enterprise PDM.


 

Ako EXALEAD OnePart vyhľadáva

Riešenie EXALEAD OnePart umožňuje užívateľom fulltextovo prehľadávať definovaný priestor, v ktorom sa nachádzajú firemné dáta. Obrovskou výhodou je rýchla indexácia obsahu bez rozdielu, či sa jedná o textový dokument Word, tabuľku v Exceli, PDF súbor, databázový záznam v SQL databáze alebo CAD dáta. Táto funkcionalita užívateľovi prináša možnosť veľmi rýchleho nájdenia informácie, nech je obsiahnutá v takmer akomkoľvek zdroji, ktorý spoločnosť používa z jediného miesta a tým je internetový prehliadač. 


Logika vyhľadávania CAD dát

V prípade CAD dát užívateľ navyše môže využiť možnosti vyhľadávania podľa geometrickej podobnosti. Pokiaľ si užívateľ napríklad vyhľadá CAD dáta podľa názvu, použitého materiálu alebo ďalších kritérií, potom pre vyhľadanie podobných súčastí nie je obmedzený len na súčasti, ktoré obsahujú zadané vyhľadávacie kritériá.

Porovnanie CAD dát 

Porovnanie výsledkov možno vykonať z hľadiska geometrického, kedy užívateľ nastavením percentuálnej zhody určuje, ako veľmi majú byť výsledky geometrického porovnania zhodné. Nastavením napríklad 50% zhody bude užívateľovi zobrazená väčšia škála výsledkov, než keď nastavenie spresní napríklad na 85%. Možno teda vyhľadávať nielen zhodné súčasti, ale i tvarovo podobné, ktoré sa líšia určitými vlastnosťami alebo geometrickými odchýlkami. EXALEAD OnePart užívateľovi ponúka porovnanie vybraných dát podľa ich vlastností a rozmerov podobne ako si užívateľ môže porovnať produkty pri výbere napríklad v e-shope

Výhody znovupoužitia dát

Opakované použitie už existujúcich dát má obrovský prínos v celom procese vo firme. Pokiaľ sa použijú rovnaké dáta v rámci vývoja nového alebo podobného výrobku, tak dochádza k významným úsporám pri spracovaní technickej prípravy výroby, výrobných procesoch a montáži. Úspora môže dosiahnuť až 90% v porovnaní s rovnakou súčasťou, ktorú užívateľ vytvorí znovu, pretože o jej existencii nemá tušenia a nie je v jeho silách, aby ju našiel. Pri použití vyhľadávacieho nástroja EXALEAD OnePart nie je užívateľ zaťažovaný žiadnym zložitým užívateľským rozhraním, ale využíva prostredie svojho dobre známeho internetového prehliadača, kde má prístup ku komplexným výsledkom vyhľadávania.

Pre koho je EXALEAD OnePart určený?

Vzhľadom k svojej koncepcii je riešenie Exalead OnePart vhodné ako pre spoločnosti, ktoré dáta udržujú v súborových štruktúrach na serveroch, tak pre spoločnosti, ktoré majú dokumenty uložené na firemnom portáli s technológiou SharePoint alebo majú implementované systémy správy dokumentácie PDM.

Technológia EXALEAD CloudViewTM

Užívatelia, ktorí sa v oblasti počítačov pohybujú už dlhú dobu, si iste spomenú na "predgooglovskú éru'', kedy od roku 1995 bol jedným z najpopulárnejších vyhľadávacích nástrojov vyhľadávač AltaVista. Výhodou vyhľadávača AltaVista bolo viacvláknové spracovanie informácií. Ako prvý vyhľadávač teda využíval takzvané fulltextové vyhľadávanie v prostredí internetových stránok. Technológia, ktorá bola použitá pre vyhľadávanie v AltaViste, je základom na ktorom je postavené riešenie EXALEAD CloudViewTM. Miesto vyhľadávania na internetových stránkach, je teraz táto technológia použitá ako základný kameň riešení pre vyhľadávanie a prehľadávanie dokumentov.

Serverové riešenie EXALEAD OnePart

Komplexné vyhľadávacie riešenie EXALEAD OnePart je serverové riešenie, kedy jeden vyhradený server vykonáva indexáciu vybraných lokácií. Vyhradený server je postavený na operačnom systéme Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 R2. Užívateľ a administrátor potom pristupuje k informáciám cez webovský prehliadač. Klientské riešenie je dostupné ako z desktopových internetových prehliadačov, tak z mobilných zariadení. Uvedené multiplatformové riešenie je umožnené použitím technológie JAVA.