SOLIDWORKS Inspection

Vaša snaha o kvalitu by nemala negatívne ovplyvňovať vaše podnikanie. Ručnou tvorbou dokumentácie pre kontrolu kvality môžete stráviť denne celé hodiny. Softvér SOLIDWORKS® Inspection zjednoduší tvorbu kontrolnej dokumentácie aj vlastné vykonávanie kontrol vo výrobnom procese alebo pri preberaní.

Jednoduchšia tvorba dokumentov pre rýchlejšiu kontrolu dielov a zvyšovanie kvality

Vaša snaha o kvalitu by nemala negatívne ovplyvňovať vaše podnikanie. Ručnou tvorbou dokumentácie pre kontrolu kvality môžete stráviť denne celé hodiny. Softvér SOLIDWORKS® Inspection zjednoduší tvorbu kontrolnej dokumentácie aj vlastné vykonávanie kontrol vo výrobnom procese alebo pri preberaní.


Intuitívny a ľahko ovládateľný softvér SOLIDWORKS Inspection pomáha urýchliť tvorbu dokumentov s kontrolnými pozíciami s využitím existujúcich 2D dát bez ohľadu na formát súboru (či už ide o súbory SOLIDWORKS, PDF alebo TIFF) a automatizovať tak časovo náročnú manuálnu tvorbu dokumentácie. Hodnoty merané pri kontrole možno zadávať ručne alebo automaticky pomocou digitálneho meracieho prístroja (napr. posuvného merítka pripojeného cez USB).  Softvér SOLIDWORKS Inspection pomáha konštruktérom a kontrolórom kvality virtuálne odstraňovať chyby, skrátiť dobu do uvedenia výrobku na trh a zabezpečiť, aby diely spĺňali špecifikácie; dosiahnete tak lepšiu kvalitu a optimalizovanú funkčnosť.

Skrátenie doby uvedenia na trh

Softvér SOLIDWORKS Inspection pomáha podstatne skrátiť dobu potrebnú k tvorbe správ o kontrole. Stačí pár kliknutí a získate správu o kontrole podľa priemyselných noriem (napr. AS9102, PPAP, ISO 13485), alebo môžete v praktickom editore šablón vytvoriť správu presne podľa svojich potrieb.

Okrem toho vám softvér SOLIDWORKS Inspection pomôže predísť chybám a nesúladom, ktoré sú tradične spojené s ručným zadávaním dát. Ušetríte čas, znížite náklady a budete mať voľné ruky na prácu, pretože odstránite kritické miesta v oblasti kontroly kvality a zvýšite tak svoju výrobnú kapacitu.

Lepšia kvalita výrobkov a úspora peňazí

Dokumentácia o kontrole vám môže pomôcť podstatne zlepšiť výrobné procesy vo firme a znížiť chybovosť, skrátiť dobu pre uvedenie výrobku na trh a zlepšiť jeho kvalitu a spoľahlivosť. Softvér SOLIDWORKS Inspection sa ľahko ovláda a môže byť buď integrovaný s CAD systémom SOLIDWORKS, alebo sa ním dá pracovať ako so samostatnou aplikáciou s vaším existujúcim CAD systémom. Môžete ho teda ľahko zaviesť do výrobnej praxe, vyškoliť oddelenia kvality a začať s optimalizáciou svojich procesov kontroly kvality.