Simulation Premium

Okrem nástrojov obsiahnutých v SolidWorks Simulation Professional ešte väčšiu robustnosť pridáva Simulation Premium obohatený o nelineárne a dynamické štúdie, kompozitné materiály. 

Balíček SOLIDWORKS Simulation Premium rozširuje Simulation Professional o ďalšie výhodné funkcie. Prostredníctvom obsiahnutých štúdií sa viete vysporiadať s modelmi, ktoré vykazujú veľké posunutia, rôznými materialovými vlastnosťami ako je hyperelasticita, plasticita a pod. Pri dynamickej analýze môžete aplikovať zaťaženia závislé na čase, pričom tieto môžu byť harmonicke, neperiodické alebo náhodné. SolidWorks Simulation Prémium ponuka vytváranie a použitie kompozitných škrupín, pri ktorých je k dispozícií dynamická kontrola a zobrazenie orientácie priamo na modeli.