Implementácia PDM/PLM

Aby bola implementácia úspešná, využíva firma SchierTechnik metodiku, ktorá vychádza z našich bohatých skúseností a zo štandardov nášho dodávateľa, Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp.

Spoznajte SOLIDWORKS implementáciu

Pretože každá organizácia pracuje vlastným spôsobom, má vlastné štandardy a osvedčené postupy, nie je a nemôže byť PDM/PLM riešenie aplikácie, ktorú stačí "vybaliť zo škatule". Aby nasadenie SOLIDWORKS PDM/PLM systémov splnilo cieľ - zefektívnenie existujúcich procesov tvorby a správy dokumentácie, musí dôjsť k ich správnemu nasadeniu - implementácii. Aby bola implementácia úspešná, využíva firma SchierTechnik metodiku, ktorá vychádza z našich bohatých skúseností a zo štandardov nášho dodávateľa, Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. Každý projekt nasadenia SOLIDWORKS PDM/PLM systémov preto pozostáva z nasledujúcich krokov: analýza, implementačná fáza, skúšobná prevádzka, ostrá prevádzka s rozšírenou podporou

Základom úspešnej implementácie je analýza existujúcej situácie u zákazníka – jeho procesov, organizácie práce, používaných dát a systémov. Na základe analýzy je možné navrhnúť dátový model, procesy, počty potrebných licencií a vôbec funkcionalitu celého riešenia tak, aby zodpovedali potrebám zákazníka. Vďaka uskutočnenej analýze je možné určiť cenu finálneho riešenia a korektne naplánovať realizáciu projektu implementácie PDM/PLM.

Na analýzu nadväzuje implementačná fáza. Počas nej sú spracované podrobné špecifikácie budovaného systému, ktorý je podľa nich následne nastavený. Špecifikácie sa týkajú napríklad dátového modelu, workflow (pracovných postupov), číslovania a značenia dokumentácie, prepojenia na TPV či na informačný systém, špeciálnych funkcionalít, ktoré budú novo vyvinuté a podobne.

Hoci zákazník je aktívne zapojený do tvorby špecifikácií, nemožno predpokladať, že sa všetko podarí nastaviť na prvýkrát. Preto po nastavení funkcionalít nadväzuje testovacia prevádzka, počas ktorej sú vyškolení kľúčoví užívatelia zákazníka a tí následne pracujú s testovacou verziou nového systému, ktorá je v tejto fáze doladená podľa ich pripomienok. Testovacia prevádzka končí odsúhlasením funkcionality využitím testovacích protokolov k jednotlivým špecifikáciám.

Po otestovaní ide implementácia do finále – je vytvorené produkčné prostredie, vyškolení bežní užívatelia systému a začína rutinné využívanie nového PDM/PLM riešenia. Na jeho počiatku je poskytovaná zákazníkovi rozšírená podpora implementačným tímom, a po dohodnutej dobe preberá podporu zákazníka tím štandardnej technickej podpory firmy SchierTechnik, ktorý je všetkým zákazníkom k dispozícii každý pracovný deň.

Súčasťou implementácie PDM systému môže byť prepojenie na informačné (ERP/MRP) a TPV systémy, vďaka ktorému sa zaistí dostupnosť informácií napr. o skladových položkách, technologických postupoch a kusovníkoch v online režime. Odstránia sa manuálne alebo poloautomatické prenosy informácií medzi jednotlivými oddeleniami a tým aj chyby, ktoré týmto prenosom môžu nastať.