Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Ak pracujete v SOLIDWORKSe, môžete sa jednoducho prepojiť s platformou 3DEXPERIENCE, spracovať na modeli niektoré konštrukčné záležitosti na platforme 3DEXPERIENCE a následne sa s upraveným modelom vrátiť naspäť do SOLIDWORKSu. Môže sa napríklad jednať o úpravu organickým konštrukcií, pre ktoré v SOLIDWORKSe nenájdete nástroj.