EUREKA

Simulačný softvér Eureka Virtual Machining je nástroj pre spoľahlivejšie overenie procesov pri výrobných CNC strojoch a robotoch v predvýrobnej fáze. Je dodávaný ako samostatný externý simulátor pre frézovacie a sústružnícke riešenie CAM.

Simulátor disponuje priamou nadväznosťou na väčšinu známych CAM systémov a pri práci vychádza priamo zo zdrojového NC programu, ktorý je odosielaný do stroja.


EUREKA G-Code

Eureka podporuje všetky druhy kinematiky a presne emuluje všetky najrozšírenejšie CNC riadiace systémy ako je Fanuc, Siemens, Heidenhain, Okuma, Mori Seiki, Mazak, Fidia, Selca, Osai, Num a ďalšie. Odoberanie materiálu je simulované v reálnom čase spolu so spoľahlivou detekciou kolízií. Eureka poskytuje kompletnú 3D simuláciu stroja zo zdrojového NC programu v jednoduchom a intuitívnom grafickom prostredí. Vďaka simulácii je možné zabrániť poškodeniu drahých dielov, zničeniu nástrojov alebo dokonca nabúraniu obrábacieho CNC stroja kvôli programátorskej chybe.

Hlavné vlastnosti Eureky:

 • Simulácia viackanálových sústružnícko-frézovacích strojov
 • Simulácia výmeny nástroja, výmeny obrábacej hlavy, výmeny paliet, pohyb rôznych doplnkových zariadení a viacnásobných vretien
 • Interfácia pre najznámejšie CAM systémy ako SolidCAM, InventorCAM, ALPHACAM, CAMWORKS, CIMATRON, CREO, EDGECAM, FEATURECAM, GIBBSCAM, GO2CAM, MASTERCAM, POWERMILL, PRO-MANUFACTURING, TDM, TEBIS, VISI, WINTOOL, WORKNC, ZW3D

Presná emulácia programových funkcií:

 • G a M funkcie
 • Súradné systémy
 • Korekcia rádia a dĺžky nástroja
 • Logické inštrukcie
 • Detekcia kolízií všetkých častí stroja, úpiniek, nástrojov a materiálu
 • Detekcia prekročenia limitov
 • Vizualizácia referenčných bodov nástroja
 • Interaktívne a automatické odstránenie uvoľneného materiálu
 • JOG a MIDI funkcie 

EUREKA Mobile

Eureka Mobile je aplikácia, vďaka ktorej je možné overovať simulácie na ľubovoľnom mobilnom prístroji. Operátor stroja si môže prehliadnuť program v reálnej simulácii a porozumieť tak lepšie danej úlohe. Okrem simulácie pohybu poskytuje Eureka Mobile analýzy a hlášky o všetkých prípadných kolíziách či problémoch zistených pri simulácii. Počas simulácie je zobrazený kontrolovaný NC program, nástroj, obrábacie parametre a ďalšie užitočné informácie. Aplikácia Eureka Mobile je k dispozícii pre iOS a Android a takisto ako samostatná Windows aplikácia.