Collaborative Industry Innovator

Rola Collaborative Industry Innovator obsahuje nástroje, pre organizáciu, správu projektov a spoluprácu v reálnom čase. Dáta sú spravované a ukladané do jedného prostredia v rámci jednej databázy, čo poskytuje bezpečie pre dáta a podporuje vzájomnú spoluprácu realizačného tímu. Oproti roly 3DSwymer má rola Collaborative Industry Innovator prepracovanejšie možnosti spravovania dokumentácie a riadenia pracovných postupov.

 

Dôležité funkcie:

  • 3D Space – je aplikácia slúžiaca ako úložisko s riadeným prístupom k súborom, čo umožňuje organizovanejší prístup k súborom a revíziám. Oproti aplikácii 3D Drive obsahuje funkciu rezervovania súborov, ktorá zabraňuje vzájomnému prepisovaniu dát v rámci konštrukčného tímu. Súbory prechádzajú pracovným postupom, ktorý rieši schvaľovanie dokumentácie a číslovanie revízii.
  • Collaborative Task – Vďaka aplikácii Collaborative Taks môžete efektívne rozdeľovať úlohy na projekte medzi jednotlivých členov vášho tímu. Aplikácia umožňuje zadať množstvo detailov ohľadom úlohy, priraďovať ľudí k zadanej úlohe, zdieľať s nimi súbory a dokumenty atď.
  • Bookmark Editor – aplikácia na označovanie obľúbených súborov, ktorá ešte viac zefektívni vašu prácu.
  • Product Explorer – Nástroj na prehliadanie stromovej štruktúry zostavy.