3DEXPERIENCE je nová online cloudová platforma spoločnosti Dassault Systemes. Jej cieľom je prepájať ľudí, ich vedomosti, praktické skúsenosti a individuálne pohľady a umožniť im spolupracovať v jednotnom prostredí, v ktorom nájdu všetky nástroje, ktoré potrebujú. Každý, kto je zapojený vo výrobnom procese, od prvotného nápadu, cez vývoj až po výrobu, má k dispozícii sadu nástrojov (aplikácii), ktoré mu pomáhajú pracovať na svojich úlohách.


Zároveň platforma 3DEXPERIENCE ponúka neobmedzenú možnosť komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami a členmi tímov, ktorí sú v procese zapojení. Vďaka komunikačným aplikáciám v rámci platformy 3DEXPERIENCE môžete medzi sebou zdieľať svoje nápady, myšlienky, návrhy atď. a efektívne ich medzi sebou odkomunikovať. Všetky informácie sú uložené na cloude na jednom mieste a sú navzájom kompatibilné. Zároveň všetky potrebné pracovné aplikácie bežia na cloude 3DEXPERIENCE. Vďaka tomu môžete mať prístup k jednotlivým aplikáciám a dátam z akéhokoľvek zariadenia z počítača, smartfónu alebo tabletu.