DriveWorks

DriveWorks slúží na automatizáciu 3D navrhovania variantov výrobkov v systéme SOLIDWORKS.

DriveWorks, prídavná aplikácia CAD systému SOLIDWORKS, ktorá slúži na automatizáciu pri navrhovaní a umožňuje vytvárať ľubovoľný počet variácií modelu pomocou projektu riadeného pravidlami, ktorý raz vytvoríte a potom opakovane spúšťate. DriveWorks je schopný odbúrať stále sa opakujúce činnosti a uvoľniť tak ruky konštruktérom na vývoj nových riešení. Dovoľuje navrhovať a konfigurovať vlastné produkty doslova v minútach.

Hlavné výhody používania DriveWorks

  • Veľkosť súboru - DriveWorks vytvára nové súbory, čo udržuje veľkosť súborov na minimálnej úrovni. Výhodami sú znížené nároky na hardvér, ľahšie manipulácia s modelmi, obrovské množstvo variant.
  • Jednoduché použitie - DriveWorks umožňuje jednoduché vytváranie nových variácií. Jednoduchá správa modelov a výkresov špecifických pre zákazníka znižuje náklady na vlastné produkty, tým šetrí čas pri navrhovaní.
  • Škálovateľnosť – pri projektoch DriveWorks možno v priebehu času meniť mierku a podľa potreby ich spravovať. Výhodou je zvýšenie kvality výrobkov a tým pádom aj menšie chybovosť.
  • Automatizované výkresy - DriveWorks automaticky vytvára jedinečné výkresy pre všetky diely a zostavy, obmedzí opakujúce sa úlohy, šetrí čas a znižuje chybovosť.
  • Riadenie podľa pravidiel - pravidla DriveWorks určujú, ktorý výpočet alebo ktorá hodnota je nutná pre riadenie daného parametra. Pravidlá a výpočty, ktoré ovplyvňujú viac dielov a zostáv zároveň, možno ľahko prepojiť s editorom pravidiel. Dovoľuje teda rýchlu reakciu na objednávky, čím šetrí čas.

Prehľad úrovní DriveWorks

DriveWorksXpress - táto úroveň je súčasťou každej inštalácie SOLIDWORKS a dovoľuje riadiť len malé celky, kde užívateľ požaduje menšie množstvo variant. Možnosti logických funkcií sú v DriveWorksXpress obmedzené na 7 kombinácií. Hodí sa napríklad pre konštruktéra k rýchlemu vygenerovanie požadovanej varianty modelu, či zostavy bez použitia konfigurácií.

DriveWorksSolo - možnosť kombinácie logických funkcií je už oveľa väčšia. K projektu je možné navyše vytvárať ľubovoľné zadávacie formuláre a možnosť generovať rôzne obchodné dokumenty, či už ide o objednávky, faktúry, dodacie listy atď. Veľmi praktická je aj možnosť náhľadu, ako daný diel alebo zostava bude po vygenerovaní vyzerať. V DriveWorksSolo môže užívateľ tiež nastaviť jednotlivé cesty, kde sa po vygenerovaní súbormi uložia a zároveň aj ich nový názov. Táto verzia je dostačujúca pre väčšinu firiem, ktoré neuvažujú o webovom prístupe, či nemajú systém pre správu dokumentácie.

DriveWorksPro - umožňuje prístup k postupu zadávania formulárom práve cez už spomínané webové rozhranie. Užívateľ tu má možnosť zadefinovať svoje požiadavky, ktoré sa následne odošlú do firmy, kde sa na základe daných pravidiel sprocesujú: vytvorí sa napríklad nová zložka projektu, vygenerujú sa konštrukčné dáta, sprievodná dokumentácia, výkresy sa odošlú na tlačiareň atď. Túto verziu možno tiež prepojiť so systémom správy dokumentácie, Enterprisse PDM od spoločnosti SOLIDWORKS, prípadne nadviazať na rôzne informačné systémy.

Porovnávacia tabuľka DriveWorks

Nástroje a funkceDriveWorks
Xpress
DriveWorks
Solo
DriveWorks
Pro
Integrácia do SOLIDWORKS
Automatizácia návrhu diel-zostava výkres
Možnosť definovania cesty uloženia 
Možnosť kombinácie logických funkcií77070
Prispôsobiteľné vstupné formuláre 
Náhľad výsledku 
Generovanie obchodných dokumentov 
Webový prístup  
Webový online konfigurátor  
Možnosť hromadného spracovania požiadaviek  
Napojenie na firemný informačný systém  
Integrácia do prostredia SOLIDWORKS PDM Professional