SOLIDWORKS Electrical Schematic zjednodušuje vývoj zabudovaných elektrických systémov pre stroje a iné aplikácie, s jednoduchými a viacriadkovými schematickými nástrojmi na plánovanie vašich elektrických systémov.

Integrovaná knižnica poskytuje tisíce symbolov a viac ako 500 000 vyrobených častí na použitie vo vašom návrhu. Vývoj môžete urýchliť kopírovaním a opätovným použitím bežných segmentov obvodu v rámci projektu alebo do iných projektov.

Tímy môžu súčasne pracovať na skrátení času vývoja a nástroje automatizovaného riadenia zjednodušujú návrh zložitých spojení PLC. Môžete ľahko vytvárať výkresy, zoznamy drôtov, zoznamy „od-do“ a ďalšiu dokumentáciu pre výrobu.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard je nástroj pre jedného používateľa, ktorý pomáha s rýchlym vývojom integrovaných elektrických systémov pre rôzne zariadenia. Knižnice symbolov a informácie o súčiastkach od rôznych výrobcov pomáhajú optimalizovať návrh vďaka možnosti opakovaného využitia materiálov.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional je sada nástrojov pre spoluprácu na tvorbe návrhov schém, ktorá zásadne zrýchľuje vývoj integrovaných elektrických systémov. Knižnice symbolov, informácie o súčiastkach od výrobcov a 3D modely komponentov pomáhajú optimalizovať návrh vďaka možnosti opakovaného využitia materiálov.