SOLIDWORKS Electrical je softvérové riešenie nielen pre užívateľov, ktorí navrhujú zariadenia využívajúce elektrické rozvody pre napájanie, riadenie, zber údajov, ale aj pre užívateľov navrhujúcich fluidné rozvody (pneumatické a hydraulické). SOLIDWORKS Electrical zjednodušuje užívateľom proces návrhu elektrických obvodov, napomáhá kontrole procesu celého systému a zároveň integruje dôležité aspekty elektrického rozvodu do 3D prostredia mechanickej časti návrhu v prostredí modelu SOLIDWORKS. Systém predstavuje okamžité obojsmerné prepojenie medzi 2D schémou a 3D dátami modelu.