3D skenovanie a inšpekčná kontrola

Spomedzi pestrého využitia 3D skenovania je 3D inšpekčná kontrola jedna z najhlavnejších možností využitia 3D skenovania v priemysle a výrobe.

Spoznajte 3D skenovanie a inšpekčná kontrolu

Používame ju na kontrolu skutočného stavu fyzického objektu voči CAD predlohe. Skúmame tak nepresnosti výroby, rôzne stupne opotrebenia, poškodenia a podobne. Využíva sa tiež pri kontrole dodávateľských služieb klienta. V procese konceptu alebo dizajnu sa využíva na kontrolu prototypu voči počítačovej predlohe. Znižuje sa tak potreba opakovane vyrábať prototyp. Zvyšuje sa prototypová efektivita v procese a znižujú náklady na vývoj.    

Naskenované dáta skutočného objektu je možné porovnávať s CAD modelom za účelom analýzy presnosti výrobných odchýlok. Výsledné dáta sú skompilované do protokolu, napríklad pdf. Cena tejto služby sa odvíja od komplexnosti skenovaného objektu alebo modelu a od výstupného typu dát.

Pracovný proces inšpekčnej kontroly:

1. Naskenované dáta skutočného výrobku

2. CAD model výrobku

 

3. Namerané odchýlky po spojení oboch dát

4. Detailne vypracovaný report pre ďalšiu analýzu

Ďalšie informácie

V prípadne záujmu o vyššie uvedené služby a ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.