Logopress3

Logopress3 je najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta pre tvorbu raziacich, lisovacích a postupových nástrojov. Vypočíta presné rozvinuté tvary z importovanej alebo natívnej geometrie SOLIDWORKS.

Logopress3 je najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta pre tvorbu raziacich, lisovacích a postupových nástrojov. Vypočíta presné rozvinuté tvary z importovanej alebo natívnej geometrie SOLIDWORKS.

 

 

Kľúčové vlastnosti:
 

  • BLANK – lisovaných dielov.
  • Narovnanie ohýbaných plechov.
  • Strihový plán.
  • Modul návrhu rotačných dielov.
  • Ukladanie a optimalizovanie dielov na polotovar.
  • Knižnica normalizovaných dielov.
  • Funkcie pre tvorbu geometrie nástroja.
  • Simulácia kinematiky a detekcia kolízí.
  • 123GO – pre všetkých užívateľov SOLIDWORKS.
  • 123G Advanced.

Rozviny


Logopress™ BLANK umožňuje rýchlo a jednoducho určiť tvar komplexných 3D tvarov. Táto funkcionalita výrazne pomáha konštruktérom vo fáze tvorby cenových ponúk ako aj pri tvorbe dizajnu. Skracuje čas potrebný na vývoj lisovacích nástrojov.

 

Rozvin modelu po krokoch sa tvorí pomocou niekoľkých kliknutí myšou – urobí sa celkový rozvinutý tvar vrátane medzi krokov strihového plánu. K-faktor pre každý individuálny ohyb môže byť automaticky vypočítaný Logopressom a vzniknuté prvky narovnania/rozvinutia sa dajú jednoducho editovať. Takto sa dá prepnúť z plného ohybu do čiastočného alebo spravovať uhol odpruženia, či prídavok na ohyb.

 

 

Návrh strihového rozloženia

 

Pomocou týchto nástrojov veľmi jednoduchým a logickým spôsobom tvorí konštruktér skutočný 3D strihový plán. Toto v praxi znamená ušetrenie mnohých hodín práce v CAD v mnohých prípadoch až niekoľkých dní! Proces tvorby začína rozvinutým tvarom, ktorý bol vytvorený funkciami pre tvorbu postupného rozvinu, či vypočítaním rozvinutého tvaru, alebo použitím importovanej geometrie priamo od partnera alebo zákazníka. Použité môžu byť dáta s nekonštantnou hrúbkou, taktiež aj viac telové diely v jednom strihovom pláne.

Všetko je pritom parametrické a zmeny či úpravy sa realizujú veľmi jednoducho a rýchlo.

Súčasťou Logopress modulu návrhu strihového rozloženia je nástroj určený na návrh a tvorbu rotačných dielov ako aj optimalizácia rozloženia výrobkov na polotovar.

 

 

Tvorba nástroja

V prípade tvorby celkového nástroja umožňuje Logopress3 využitie výkonného asistenta na tvorbu nástroja, ktorý zjednodušuje tvorbu nástroja. Konštruktér môže jednoducho vkladať platne alebo podzostavy a prispôsobiť rozmerové parametre vlastným požiadavkám. V tomto bode môže konštruktér zadať názov platne, materiálové špecifikácie a tepelné spracovanie. Funguje tiež ako manažér väzieb, takže nie je potrebné vyhľadávať väzby v strome prvkov.

 

Žiaden softvér na tvorbu postupových nástrojov by nebol kompletný bez knižnice normalizovaných dielov. Knižnice sú v oboch jednotkách mm aj inch a obsahujú množstvo dielov od veľkého počtu výrobcov. Taktiež je možné vkladať do knižnice vlastné diely. Vkladané prvky nielenže vytvoria potrebnú väzbu na súčiastku ale automaticky vytvoria aj otvor v každej platni.

 

Ďalším výkonným nástrojom na zrýchlenie tvorby nástroja je tvorba raziacich nástrojov. Iba pomocou niekoľkých kliknutí myšou sa dá vytvoriť požadovaný nástroj s parametrickou previazanosťou na štruktúru nástroja.

Vo finále je ako posledný krok samotná simulácia činnosti nástroja. Pri zadaní požadovaných parametrov je možné simulovať pohyb celej zostavy pri kontrole jednotlivých komponentov na presah a nabúranie.

 

 

 

Porovnávacia tabuľka Logopress3:

Základné
funkcie
Rozviny
 
Strihový
plán
Tvorba
nástroja
 
Narovnanie dielu s lineárnymi ohybmi
Rozvin komplexných tvarov (tvárnených)
Informácie o zmene hrúbky materiálu
Informácie o napätiach a namáhaní
Návrh strižného plánu 
Optimálne ukladanie dielov 
Tvorba štruktúry nástroja pre lisovanie 
Prispôsobenie matríc a platní  
Štandardizované komponenty (skrutky, kolíky, matice...)  
Kompletná knižnica katalógových komponentov
Pokročilé funkcie pre tvorbu nástroja  
DIE DEBUGGER (simulácia pohybu s detekciou kolízií)  
Tabuľka dier, automatický výkres, kusovník  
PCB: Progresívny rozvin – vytvára medzi kroky pre zložité tvarové diely