Licencovanie a aktivácia produktov

Väčšina produktov dodávaných našou spoločnosťou je nejakým spôsobom licencovaná.

Prehľad licencovaných produktov ponúka nasledujúca tabuľka:

 ProduktSamostatná licenciaSieťová licencia (SNL)
SOLIDWORKSaktiváciaaktivácia
SOLIDWORKS modulyaktiváciaaktivácia
Simulationaktiváciaaktivácia
PDM Professionalaktiváciaaktivácia
Composeraktiváciaaktivácia
SolidCAM hardvérový kľúčhardvérový kľúč
iné produktyna dotazna dotaz

Aktivácia 

Aktivácia je samoobslužný, jednoduchý a rýchly proces pre overenie platnosti licencie produktu, ktorým vás prevedie intuitívny sprievodca aktivácie. V prípade akýchkoľvek problémov s aktiváciou či otázkami ohľadom aktivácie kontaktujte technickú podporu.

Aktivácia sa vykonáva pomocou internetového (prípadne e-mailového) pripojenia, vo väčšine prípadov trvá menej ako minútu. Počas aktivácie sa automaticky overí typ a platnosť licencie produktu na aktivačnom serveri a následne sa táto licencia presunie zo serveru na lokálny počítač zákazníka. Aktivácia je jednorazová a po jej vykonaní je produkt plne licencovaný a nie je potrebné trvalé pripojenie k sieti, či opakovaná aktivácia pri opakovanom spustení produktu. 

Aktivácia sa vykonáva pri prvom spustení produktu po jeho inštalácii na počítači, systém si aktiváciu automaticky vyžiada. Aktivovaná licencia je potom viazaná na konkrétny počítač. To znamená, že produkt môže byť spustený len na tom počítači, na ktorom bol aktivovaný. Aktivovanú licenciu nie je možné priamo preniesť na iný počítač, je nutné najprv vykonať prevod aktivácie naspäť na aktivačný server.

Kedy je bezpodmienečne nutné prevedenie aktivácie naspäť na aktivačný server:

  • Pred odinštalovaním produktu z počítača.
  • Pred zmenou sériového čísla produktu.
  • Pred výmenou počítača za nový.
  • Pred výmenou pevného disku, procesoru alebo ďalších dôležitých súčiastok počítača.
  • Pred sformátovaním pevného disku.
  • Pred reinštalovaním alebo obnovením operačného systému.

Prevedená aktivácia sa vykonáva v danom produkte v menu  Nápověda > Převést licence.

Pomocou aktivácie sa v správcovi licencií overuje i platnosť sieťových licencií (SNL). Systém si aktiváciu sieťovej licencie opäť vyžiada automaticky po jeho nainštalovaní. Prevedenie aktivácie sieťovej licencie sa vykonáva tiež priamo v správcovi licencií (Správa serveru – Informácie o licencii – Upraviť)

Licenčný súbor

Po získaní licenčného súboru, jeho použitie a sprevádzkovanie licencie kontaktujte technickú podporu.

Hardwarový kľuč

Hardvérový kľúč (dongle) dostanete ako súčasť dodávky softvéru (produktu). Hardvérové kľúče sú USB zariadenie malých fyzických rozmerov (s výnimkou veľmi starých licencií, kde sa používa kľúč na paralelný port), prostredníctvom ktorých sa produkt licencuje. Pre pomoc so spustením a správou kľúča kontaktujte technickú podporu.