Nástroje pre všetky tieto kontroly a analýzy sú v dnešnej dobe vďaka SOLIDWORKS Simulation ľahko dostupné, intuitívne a jednoducho zvládnuteľné pre každého užívateľa. Základom je samozrejme integrácia simulačných nástrojov do SOLIDWORKS. Integrácia zaistí vďaka práci na rovnakom modeli nielen jednotné a konzistentné ovládanie, ale aj potrebnú asociativitu medzi konštrukčným návrhom a jeho overením. Užívateľ tak môže bez obáv zmeniť rozmery modelu, pričom nastavené uchytenie i zaťaženie modelu sa automaticky prispôsobí upravenej geometrii a tým zaistí správnosť novej simulácie. Ďalším predpokladom úspechu je okrem výkonu a rýchlosti i podpora širokého portfólia simulácií a riešených úloh.


Výhody SOLIDWORKS Simulation

 • Jednoduché a ľahko zvládnuteľné ovládanie, intuitívne prostredie.
 • Dostatočne výkonný pre skúsených výpočtárov, ale zároveň dostatočne jednoduchý pre konštruktérov.
 • Možnosť testovať návrhy produktov a eliminovať tak ich chyby a nedokonalosti hneď v úvodnej fáze procesu navrhovania, teda ešte omnoho skôr pred vyrobením prvého prototypu či produkčného kusu.
 • Najrýchlejší výpočtový algoritmus ponúka bezkonkurenčný výkon a beh na pozadí, takže súbežne prebiehajúca simulácia nijak nenaruší váš pracovný proces.
 • Vďaka rýchlemu riešeniu úloh nie je problém skúšať rôzne scenáre a postupne meniť úlohu až k tomu najpresnejšiemu riešeniu, aké budete potrebovať.
 • Ľahko dostupné výsledky v podobe automatických správ či interaktívnych dokumentov eDrawings. 

Produktová rada SOLIDWORKS Simulation ponúka nasledujúce balíčky
 

 • Simulation Standard

  ponúka riešenie lineárne statických a kontaktných úloh, ktoré predstavujú väčšinu simulácií, ktoré bežný konštruktér potrebuje. Simulation Standard je súčasťou balíčka SOLIDWORKS Premium.
  Spoznajte Simulation Standard
 • Simulation Professional

  rozširuje balíček Standard o riešenie frekvenčných úloh,  teplotných úloh, únavy, pádovej skúšky, úloh optimalizácie návrhu a tiež riešenie tlakových nádob. Súčasťou Simulation Professional je i nástroj SOLIDWORKS Motion v čítane pohybových simulácií založených na udalostiach.
  Spoznajte Simulation Professional
 • Simulation Premium

  ponúka všetko, čo predchádzajúce balíčky a navyše riešenie nelineárnych úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineárnej dynamiky s harmonickými i náhodnými vibráciami a kompozitnými materiálmi.
  Spoznajte Simulation Premium

Možnosti SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation ponúka nástroje pre spracovanie nasledujúcich oblastí simulácií.

Štrukturálna simulácia

Štrukturálne simulácie sú najpoužívanejšou úlohou v oblasti overovania návrhov dielov a zostáv.

Pohybové simulácie

Pomocou SOLIDWORKS Motion, nástroja pre fyzikálne pohybové simulácie, môžete ľahko overiť kinematické a dynamické vlastnosti mechanizmov. Pohyb mechanizmov pritom môže byť riadený časovou postupnosťou,  alebo môže byť založený na udalostiach.

Simulácia dynamiky tekutín

SOLIDWORKS Flow Simulation ponúka simuláciu prúdenia plynov a kvapalín, prenosov tepla a tlaku a iné simulácie, ktoré pomáhajú presne overiť pôsobenie reálnych okolitých podmienok na návrh.

 

Porovnávacia tabuľka SOLIDWORKS Simulation

 SOLIDWORKS
Premium
SOLIDWORKS
Simulation
Standard
SOLIDWORKS
Simulation
Professional
SOLIDWORKS
Simulation
Premium
Štrukturálne simulácie
Pohybové simulácie
Únava materiálu a životnosť 
Pohybové simulácie založené
na udalostiach
  
Výpočet rezonančných frekvencií  
Vzper a predpoveď zbortenia  
Simulácie dopadu či nárazu  
Teplota pri zahrievaní a ochladzovaní  
Optimalizácie návrhov  
Analýza tlakových nádob  
Nelineárne materiály a veľké
deformácie
   
Vibrácie a dynamická odozva   
Kompozity   
Zjednodušenie na rovinné úlohy