Smap3D

Smap3D je integrované softvérové riešenie, ktoré Vám pomôže pri návrhu potrubných sústav v programe SOLIDWORKS.

Systém pre návrh potrubia Smap3D je integrované softvérové riešenie, ktoré zvýši vašu výkonnosť v oblasti návrhu zariadenia a inžinierstva a zároveň vám pomôže zaviesť optimálny procesný reťazec pri návrhu zariadenia.


Z 2D schémy na 3D model a na izometrický výkres

S jedným špecializovaným programom pre každý krok procesu (Smap3D P & ID, Smap3D Potrubí a Smap3D izometrický výkres) môže byť požadované riešenie prispôsobené na mieru individuálnym požiadavkám. Pri dôslednom zavedení všetkých častí riešenia pre návrh zariadenia Smap3D zaistí automatické „programové prepojenie" hladký prevod bez strát (t.j. žiadny export / import) dostupných informácii a údajov z jedného kroku procesu do ďalšieho.

Pohodlné a procesne spoľahlivé plánovanie pomocou potrubných tried

Kľúčovým základom Smap3D je použitie potrubných tried v plánovaní a výstavbe zariadení a potrubných systémov. S týmto rozdelením trubiek je kompatibilita komponent (armatúry, ventily, atď.) jednoznačne definovaná v súlade s konkrétnym zariadením alebo projektovou špecifikáciou a sú tak zaistené potrebné vlastnosti potrubných systémov (priemer, materiál, atď.). Táto centrálna definícia zabráni užívateľským chybám a šetrí čas pri každom použití, čím sa dosiahne vysokej spoľahlivosti procesu a produktivity.

Výhody použitia programu Smap3D:

  • Zvýšená výkonnosť vďaka úplnému balíčku riešení pre celý reťazec procesov.
  • Odstraňuje napätia a nákladné prekvapenia na stanoviskách.
  • Časová úspora bez manuálnych úprav.
  • Zvýšená výkonnosť vďaka integrovanému pracovnému toku medzi jednotlivými procesnými kroky.
  • Obmedzenia chýb vďaka inteligentnému pracovnému toku v jednotlivých procesných krokoch.
  • Žiadna strata znalostí v rámci spoločnosti.