SolidCAM - InventorCAM

SolidCAM je plne integrovaný CAM systém do SOLIDWORKSu a Autodesk Inventoru, čo zaručuje plnú asociativitu dráh nástroja s modelom. Vďaka integrácii v jednom okne, sú všetky operácie definované a skontrolované v prostredí CAD systému.

SolidCAM je plne integrovaný CAM systém v prostredí CAD systému SOLIDWORKS. Funkcie pre definíciu obrábacích operácií sú integrované v komfortnom a ergonomicky prepracovanom grafickom prostredí SOLIDWORKS. Všetky úkony spojené s ovládaním 3D modelov dielov alebo zostáv sú riešené nástrojmi a funkciami SOLIDWORKS. SOLIDWORKS nástroje umožňujú prácu s geometriou - modelovanie dielov, zloženej zostavy a generovaní výkresov.

SolidCAM, ako zásuvný modul, poskytuje funkcie pre definovanie obrábacích operácií, pre simuláciu a kontrolu obrábania a pre generovanie CNC programu. S využitím výkonných funkcií SolidCAM v užívateľsky ľahko ovládateľnom prostredí SOLIDWORKS je programovanie CNC strojov veľmi ľahké a efektívne.

SolidCAM je určený predovšetkým pre oblasť CNC výroby so zameraním na trieskové obrábanie. Medzi obrábané materiály patria najčastejšie kovy, ale tiež umelé hmoty, drevo a iné alternatívne materiály. Kľúčovou vlastnosťou programu SolidCAM je vysoká miera prispôsobiteľnosti užívateľským požiadavkám. Okrem typických úloh v oblasti trieskového obrábania, môže SolidCAM nájsť efektívne uplatnenie v ďalších súvisiacich výrobných metódach, kde je použité CNC riadenie strojov.

Základná charakteristika CAD/CAM systému:

  • plná integrácia 3D CAD SOLIDWORKS, SolidCAM, DCAMCUT a SWOOD
  • komplexné 3D CAD nástroje, hybridné modelovanie, zostavy, výkresy
  • modulárne usporiadanie CAM funkcií
  • CAM programovanie od 2 do 5 osého obrábania
  • frézovacie a sústružnícke plus Swiss-Type funkcie
  • špecializovaný doplnkový modul pre drôtové rezanie
  • špecializovaný doplnkový modul pre návrhy foriem a elektród
  • špecializovaný doplnkový modul pre drôtové rezanie
  • špecializovaný doplnkový modul pre návrh nábytku
  • rozsiahle a pokročilé možnosti implementácie a prispôsobenie zákazníckym požiadavkám

Prispôsobenie požiadavkám zákazníka

Každý CAM systém vyžaduje prispôsobenie požiadavkám zákazníka. Obrábacie CNC stroje sú vybavené rôznymi riadiacimi systémami, u konkrétnych zákazníkov môžu byť tiež rôzne zvyklosti a požiadavky na využitie týchto strojov. SolidCAM je v tomto ohľade veľmi flexibilný, univerzálny a svojou prispôsobiteľnosťou vyhovie širokému spektru požiadaviek zo strany zákazníkov. Prispôsobením SolidCAM požiadavkám zákazníkov rozumieme predovšetkým vytvorenie a odladenie postprocesora pre špecifický CNC stroj. Komplexné prispôsobenie a odladenie (implementáciu) realizuje tím certifikovaných technikov.

SolidCAM je najrozšírenejšia CAM aplikácia integrovaná do 3D CAD systému SOLIDWORKS v Slovenskej a Českej republike. Patrí medzi partnerské riešenia, ktoré sú certifikované spoločnosťou SOLIDWORKS. V rámci partnerského programu je SolidCAM držiteľom dvoch certifikátov – certifikovaný CAM produkt a certifikovaný Gold produkt.

SolidCAM je jediný CAM s neprekonateľnou patentovanou a plne funkčnou technológiou iMachining. Disponuje kompletnou databázou obrábacích stratégií pre frézovanie a sústruženie, vrátane najnovších sústružnícko – frézovacích strojov Swiss-type automatov.