Nové produkty a verzie

solidworks 2018Nižšie nájdete informácie o tom, aké novinky, vylepšenia a funkcionalitu skrýva 26. verzia produktu SOLIDWORKS. Pozrite sa, čo je nové v SOLIDWORKS 2018 a ako môžete premeniť svoje nápady na skvelé pracovné výsledky.

SOLIDWORKS 2018

Najnovšia verzia produktu SOLIDWORKS bola predstavená online 26. septembra 2017.

SOLIDWORKS 2018 je od 19. októbra 2017 k dispozícii na stiahnutie na zákazníckom portáli spoločnosti SOLIDWORKS.


Odkazy a informácie o SOLIDWORKS 2018

Výber najdôležitejších noviniek SOLIDWORKS 2018

Užívateľské rozhranie

Uvítacie okno SOLIDWORKS
Vylepšené gestá myší
Automatické natočenie pohľadu pri úpravách skice
Pridanie alebo vylúčenie potlačených súčastí pri funkcii Pack and Go
Ikony zložiek v stromu FeatureManager
Vylepšený výber cez geometriu
Zobrazenie času otvárania dokumentov

Zostavy

Dočasné skrytie plôch pri výbere väzieb
Povolenie vychýlených sústredných väzieb
Kolmé väzby medzi zložitým povrchom a lineárnou entitou
Vylepšenie nástroja Vyhodnocení výkonnosti
Nový ukazovateľ priebehu otvárania zostavy
Rotácia súčastí v lineárnom poli
Inteligentné trasy rozložených pohľadov

Výkresy a detailovanie

Automatická zmena mierky šrafovania v rezoch
Popisy dier podporované v nástroji Pokročilá díra
Lokálne rezy v detailoch a rezoch

Skice, prvky a diely

Ovládanie smeru tangentnosti
Zrkadlenie entít podľa roviny a v 3D skiciach
Vymedzovací rámček pre viactelový, jednotelový alebo plechový diel
Zachovanie nastavenia Průvodce dírami
Extrahovanie geometrie z poškodeného objemového tela
Telá sietí BREP

Plechové diely a zvarence

Nový prvok Normálové odebrání
Nový prvok Jazýček a drážka
Odľahčenie rohu s tromi ohybmi
Vylepšenie popisov, vlastností a tabuľky prírezov

Simulácia

Optimalizácia topológie dielov
Riadenie posunutia pri riešení nelineárnych kontaktov
Vylepšená čapová spojka
Zjemnenie siete v prípade singularity napätia
Voľné rozhranie medzi dvomi nemiešateľnými tekutinami (Flow)
Prognóza hlučnosti (Flow)
Vylúčenie oblasti z výpočtu upínacej sily (Plastics)
Vylepšenie sieťovania (Plastics)

PDM

Vetvenie a zlučovanie návrhov
Automatické vytvorenie PDF súboru výkresu v PDM Standard
Integrácia tabuliek opráv
Podpora odkazov na CAD súbory iných aplikácií

eDrawings

Nálepky v súboroch eDrawings
Možnosť zmeniť smer kolieska myši pre priblíženie a oddialenie

Ostatné Podpora užívateľských vlastností a formátov STEP, IGES a ACIS pri načítaní v 3D Interconnect
Hexalobulárny spojovací materiál (Torx) v Toolboxe
Online licencovanie a synchronizácia nastavenia na viacerých počítačoch

";