Vzper

Tenké, subtílne modely s malým prierezom a veľkou dĺžkou môžu pri axiálnom zaťažení ľahko stratiť stabilitu. Preto je dôležité pri takýchto modeloch vykonať kontrolu na vzper. Výsledok tejto simulácie umožní nielen odhadnúť medzné zaťaženie pred kolapsom, ale i tvar straty stability.

Analýza vzperu zabezpečuje:

  • Zistenie medzných zaťažení a tvarov deformácií.
  • Analýza objemových dielov i zostáv, škrupín i nosníkov.
  • Izotropný a ortotropný materiál.
  • Vplyv predpätia na tuhosť (sila, tlak, gravitácia a odstredivá sila).