Únava

Opakované zaťaženie a odľahčenie (premenlivé zaťaženie) dokáže po určitej dobe oslabiť súčiastku i v tom prípade, keď sú napätia značne menšie ako je povolené medzné napätie. Po určitom počte týchto zaťažujúcich cyklov (otáčky motora, prechod vozidla cez konštrukciu mosta…) bude súčiastka oslabená natoľko, že dôjde k jej poškodeniu (prasknutiu). Simulácia únavy dokáže pri takýchto súčiastkach predpovedať ich životnosť pri danej veľkosti zaťaženia alebo počte zaťažujúcich cyklov.

Analýza únavy zabezpečuje

  • Výpočet čiastkovej a celkovej životnosti.
  • Výpočet životnosti pri kombinovanom zaťažení.
  • Farebné zobrazenie výsledkov kumulatívneho poškodenia, kde sú názorne vidieť miesta s najväčším poškodením súčiastky.