Frekvenčné úlohy

Každá štruktúra má tendencie pri určitých frekvenciách nadmerne vibrovať, tieto frekvencie sa nazývajú vlastné alebo rezonančné frekvencie. Frekvenčná analýza je preto veľmi dôležitá pre tie súčiastky, ktoré pracujú vo vibračnom alebo rotačnom zaťažení. V rámci frekvenčnej úlohy je možné ľahko zistiť práve vlastné frekvencie a tvary kmitania pre diel a zostavu. Konštruktér sa potom vďaka tejto znalosti môže ľahko vyhnúť rezonanciám, ktoré by mohli ľahko poškodiť celý mechanizmus.

Frekvenčná analýza zaisťuje

  • Zistenie zadaného počtu vlastných tvarov alebo všetkých tvarov do určitej frekvencie.
  • Analýza objemových dielov, zostáv, škrupín a nosníkov.
  • Izotropný a ortotropný materiál.
  • Vplyv predpätia na tuhosť (sila, tlak, gravitácia a odstredivá sila).