Simulácia dopadu alebo nárazu

Simulácia pádu vyhodnocuje účinok nárazu dielu alebo súčiastky do pevného alebo pružného rovinného povrchu. Typickým príkladom je pád objektu na podlahu. Pádová skúška v tomto prípade predstavuje výpočet časovej závislosti deja, používa sa explicitný prístup.

Pádová skúška zabezpečuje

  • Simuláciu pádu pre diel a zostavu.
  • Nastavenie výšky pádu, sily a uhla dopadu.
  • Jednoduchý troj-krokový sprievodca v prostredí SOLIDWORKS.