2D zjednodušenie

Určité 3D modely je možné zjednodušiť tak, že sa dajú simulovať i dvojrozmerne. Toto 2D zjednodušenie je dostupné pre statické a nelineárne analýzy, teplotné analýzy a tlakové nádoby. Použitím 2D zjednodušenia na konkrétne modely je možné ušetriť významné množstvo času pre analýzu. 2D modely vyžadujú omnoho menej prvkov siete a menej komplexných kontaktných podmienok s porovnaním s 3D modelom. Pre porovnanie simulácie je potom možné výsledky zobraziť v 3D.

SOLIDWORKS Simulation Professional ponúka štyri typy možností 2D zjednodušenia

  • Rovinné napätia.
  • Rovinné deformácie.
  • Osová súmernosť.
  • Teplotné podmienky.