Optimalizácia

Optimalizácia umožňuje vytvorenie takého návrhu, na ktorý sa použije najmenej materiálu a  takto navrhnutá súčiastka  by vydržala pracovať po celú dobu svojej životnosti bez porušenia (prasknutia, prehriatia …). Klasický prístup k optimalizácii znamená vyrobiť celú sériu prototypov, ktoré samozrejme značne predražujú a spomaľujú celý vývoj. Optimalizačná úloha ponúka automatizáciu celého priebehu optimalizácie, kde radšej ako opakovaná analýza na rôznych tvaroch a veľkostiach rovnakej súčiastky sa používa iteračný prístup k dosiahnutiu rýchlej optimalizácii návrhu.

Optimalizácia zabezpečuje

  • Zmenšenie hmotnosti dielu a zostavy pri zachovaní pevnostných vlastností.
  • Použitie iného materiálu alebo rôznych dielov v jednej zostave pre zníženie výrobných nákladov.
  • Zmenšenie hmotnosti dielu a zostavy pri zachovaní teplotných vlastností.
  • Zmenšenie hmotnosti dielu a zostavy pri zachovaní pracovných frekvencií mimo oblasti rezonancie.
  • Použiť scenár „čo keby“ pre porovnanie úspory nákladov.