Submodelizácia

Ak je štruktúra modelu mimoriadne veľká a oblasť záujmu je cielená na niekoľko komponentov  potom je možné využiť štúdiu submodelizácie simulácie SOLIDWORKS na získanie presnejšieho výsledku na miestách, kde je to najdôležitejšie.  Je to technika analýzy preniesť komplexné globálne zaťaženie celého modelu na vybrané časti a získať tak presnejšie hodnoty veličín. Submodelizácia poskytuje užívateľovi väčšie pohodlie pri voľbe siete a analyzuje jednotlivé časti v zostave, čím šetrí aj výpočtový čas.