Topologická optimalizácia

Topologická optimalizácia prináša nový pohľad na prepojenie konštrukcie s výpočtami  pevnostných analýz. Výsledkom tejto spolupráce je optimalizoavný tvar súčasti s vylepšenými vlastnosťami, napríklad je ľahší a zároveň pevnejší.