Správca prípadov zaťažení

Prostredníctvom tohto správcu môžete kombinovať rôzne zaťaženia v rozličných konfiguráciach. To znamená vytvorenie viacerých tzv. zaťažových prípadov, pričom kombinácia vstupných externých zaťažení sa mení. Možno kombinovať primárne a sekundárne zaťaženia prostredníctvom rovníc.