Pohyb na základe udalostí

SOLIDWORKS Motion je postavený na technológii Adams multibody dynamics a ponúka plnú kontrolu návrhu mechanizmu, ktorá zahŕňa pôsobenie zotrvačných síl, reakčných a ďalších síl, účinkov tlmenia a trenia. K dispozícii sú ďalej rozšírené možnosti pri pohybových prvkoch či pokročilé prvky ako sú pôsobiace sily, momenty a tlmiče. Široké je aj portfólio výsledkov, ktoré zahŕňajú presne vyčíslené rýchlosti, zrýchlenia, sily, momenty, spotrebovaný výkon či trasu pohybu. Všetky výsledné hodnoty je možné zobraziť v animovaných grafoch. Výsledné reakčné sily je možné jedným kliknutím preniesť na danú súčiastku, v ktorej potom môže automaticky prebehnúť pevnostný výpočet.

 

Pomocou SOLIDWORKS Motion je možné ľahko riešiť úlohy ako je napríklad kontrola odskočenia vačky, vystrelenie projektilu, prenos síl pri pohybe alebo výkon nutný k rozhýbaniu mechanizmu. Využitím možnosti vytvárania pohybových simulácií, ktoré nie sú riadené časovou osou ale udalosťami v mechanizme je potom možné vykonávať simulácie celých strojov a rozsiahlych zariadení.

SOLIDWORKS Motion je súčasťou balíčka SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Simulation Professional.