Teplotné úlohy

Teplotná analýza vypočíta rozloženie teploty v telese v dôsledku prenosu tepla vedením, prúdením alebo žiarením. Vo všetkých troch prípadoch prestupuje energia z média s vyššou teplotou do média s nižšou teplotou. Prestup tepla vedením a prúdením vyžaduje prítomnosť prenosového média, zatiaľ čo prevod žiarením nie. Vďaka teplotnej simulácii je tak možné detailne preštudovať vplyv tepelných tokov a teplotných polí na mechanické vlastnosti teplom zaťažených súčiastok. Najdôležitejšou časťou tejto analýzy je samozrejme analýza teplotnej napätosti a rozťažnosti.

Teplotná analýza zabezpečuje:

  • Analýzu objemových dielov, zostáv, škrupín a nosníkov.
  • Izotropné, ortotropné a teplotne závislé materiály.
  • Analýzu prestupu tepla vedením, prúdením a sálaním.
  • Ustálený tepelný tok.
  • Prechodný tepelný tok s časovo premenlivými okrajovými podmienkami.
  • Časovo závislý koeficient prúdenia tepla a termostaty.