Viac-osé frézovanie

Každú z operácií 2 osého a 3 osého obrábania je možné aplikovať na viacosích strojoch. Operácie je možné polohovať (indexovať) podľa kinematického variantu viacosého stroja. Do obrábania je možné zapojiť štvrtú os – napríklad otočný stôl na horizontke alebo deličku. SolidCAM ďalej ponúka veľký súbor súvisle riadených 4 a 5 osích funkcií s rozsiahlymi možnosťami nastavenia. Funkcie zaisťujú plynulé vedenie vektora nástroja pozdĺž ľubovoľného tvaru. Vytvorené obrábacie operácie je možné skontrolovať v simulátore CNC stroja.

Ovládanie osi nástroja

Os nástroja a naklápanie môže byť ovládané pomocou 12 rôznych možností. Nastavenia umožňujú naklápanie podľa bodu, priamky a krivky, alebo môže byť nástroj vedený priamo po normálách plochy, s individuálnym ovládaním naklápania v smere pohybu (predklon a záklon) a do strany.

Kontrola kolízií

Plná kontrola užívateľa nad ochranou nástroja. Sú tu 4 fázy ochrany nástroja. Môžete tiež definovať oddelene kontrolu pre nástroj a držiak nástroja. Je tu tiež k dispozícii mnoho možností ako zamedziť možným kolíziám.

 

Špecializované stratégie

  • Konverzia z 3 do 5 osí
  • Frézovanie bokom nástroja
  • Obrábanie skrutiek
  • Obrábanie lopatkových kolies
  • Obrábanie kanálov
  • Viacosé vŕtanie
  • Viacosé zrážanie hrán a orez