Sonda

Ovládaním sondy na CNC stroji, umožňuje sonde ustavenie obrobku a jednoduché a rýchle meranie kvality obrobkov priamo na stroji bez toho, aby ste ju odopínali. Sonda tiež poskytuje podporu kontroly nástroja.

Plná vizualizácia všetkých pohybov sondy pomocou simulácie stroja SolidCAMu zamedzuje akémukoľvek potencionálnemu poškodeniu meracie sondy.


 

Modul Sonda je nutný modul pre každú výrobu, kde sa používa meracia sonda

Modul Sonda poskytuje:

  • Jednoduchú definíciu Nulového bodu a kontrolu obrobku na stroji - meranie obrobkov priamo na stroji
  • Podpora Meranie nástroje
  • Jednoduchý výber meranej geometrie z objemového modelu
  • Podpora širokého rozsahu cyklov sondy s užívateľom definovanými parametrami
  • Plná vizualizácia všetkých pohybov sondy v simulácii

Definícia nulového bodu

Meracia sonda poskytuje jednoduché riešenie pre nastavenie Nulového bodu pomocou 16 rôznych cyklov, ktoré umožňujú jednoduchú definíciu polôh Nulového bodu miesto ručného nastavovania.

Kontrolné merania na stroji

Cykly Sondy môžu byť použité pre meranie obrobených plôch bez nutnosti presunu súčasti na CMM stroj - súčasť tak môže byť skontrolovaná na rovnakom obrábacom stroji, bez nutnosti jej odopnutia.

Výstup merania

Po dokončení meraní vytvorí riadenie sondy záznam merania. Tento záznam môže byť zobrazený na obrazovke, zapísaný do súboru alebo nemusí mať vôbec žiadny výstup, to záleží na nastavení.