Mill-Turn

Machine ID

Definuje komponenty stroja a ich kinematiku a umožňuje tak používateľom nastavenie a podporu tých najzložitejších frézarsko-sústružníckych strojov. Osi stroja sú v Machine ID definované ich smerom, otáčkami alebo posuvom a fyzikálnymi obmedzeniami.

Nastavenie stroja

Stanovuje upnutie dielu na CNC stroji a vytvára vzťah medzi nulovým bodom kusu a nulovým bodom stroja. Tiež umožňuje na každom stole definíciu viacero upínačov.

OOS - Operácia ovládanie stroja

OOS (Operácia Ovládanie Stroje) umožňuje užívateľovi vložiť pri obrábaní súčasti rôzne operácie ovládania - tieto operácie ovládajú CNC stroj a aktivujú rôzne možnosti a zariadenia ako sú: otvorenie alebo zatvorenie upínačov, dverí stroja, aktivácia chladenia, natáčanie súčasti, presunutie súčasti z jedného stola na druhý, synchronizácia medzi osami.

Obrábanie s C osou

Obrábanie s C osou je v SolidCAMe ľahko definovateľné. Prevod akejkoľvek 2.5D operácie do pohybu v C osi. Pokročilé nastavenia súradníc podporujú: Prírastkové, Polárne a Kartézske súradnice. Podporuje korekciu nástroja a krátky NC program.

Presun kusu medzi vretenami

Úplná kontrola presunu dielov medzi hlavným vretenom a protivretenom pomocou Operácie ovládania stroja.

Priebežný automatický zbytkový materiál

SolidCAM priebežne počíta a automaticky aktualizuje zbytkový materiál po každej operácii, ako po frézovaní tak aj po sústružení.

iMachining vo frézovaní-sústružení

Pri výrobe frézarsko-sústružníckej súčiastky pomocou 2D a 3D frézovacích operácií iMachining môžete znížiť čas programovania a čas obrábanie. Naviac má iMachining veľmi dôležitú výhodu, ktorá sa prejavuje menšiou reznou silou, čo znižuje vibrácie a nadmerné opotrebenie nástroja v situáciách nedostatočne pevného upnutia kusu.

 

Synchronizácia kanálov

Virtual Machine ID umožňuje SolidCAMu podporu neobmedzeným počtom paralelných obrábacích procesov (kanálov) spolu s ich synchronizáciou, s jednoduchou a múdrou kontrolou logických kolízií (nemožnú kombináciu operácií). Tiež umožňuje flexibilnú konfiguráciu kanálov a pokročilú správu vzoru obrábania.

Správca synchronizácie kanálov je schopný emulovať procesy na viacerých kusoch, spolu s precíznou simuláciou každej fázy v strojnej simuláciu. Kontrola kolízií zariadenia na stroji a optimalizácia času obrábanie sa vykonáva pomocou jednoduchého vizualizačného rozhrania.

Podpora mnohých viac-úlohových funkcií, ako je Symetrické hrubovanie, Paralelné obrábanie, Nadradenie a synchronizácia osí umožňuje prácu na najpokročilejších viac-úlohových CNC strojoch.
Náhľad stroja s celým 3D modelom stroja je navrhnutá tak, aby poskytla zákazníkovi jasný vizuálny obraz obrábacích procesov a to v akejkoľvek fáze programovania bez potreby púšťať strojnú simuláciu.