Sústruženie

Definícia upínača

Je tu k dispozícii knižnica štandardných skľučovadiel. Môžete tiež pridať špeciálne upínače. SolidCAM ochraňuje pred kolíziou so skľučovadlom celý sústružnícky nástroj.

Solid Envelope (obálka)

SolidCAM automaticky generuje sústružnícku obálku aj zložitých súčastí. To pomáha k rýchlemu obrobeniu najvrchnejšieho profilu súčasti.

Symetrické sústruženie

Umožňuje hrubovanie s dvoma nástrojmi v rovnakom čase. Rýchlejšie sa tak obrábajú dlhé a veľké diely. Nástroje môžu pracovať súvisle alebo v režime závesu v niekoľkých pokročilých stratégiách.

Synchronizácia viac hláv

SolidCAM poskytuje výkonné nástroje na synchronizáciu viac hláv. Zobrazuje sa tu časová os obrábanie spolu so všetkými operáciami a jednoduché príkazy tu umožňujú užívateľovi zladiť operácie, ktoré chce synchronizovať. Následne potom môže užívateľ vidieť výsledok synchronizácie v Simuláciu stroja.

Vŕtanie

Umožňuje vykonávanie vŕtania v osi rotácie bez potreby definície akejkoľvek geometrie.

Závitovanie

Umožňuje programovanie vnútorných, vonkajších, pozdĺžnych aj čelných závitov. Sú tu podporované rôzne cykly a pracovné stratégie vedľa zabudovaných noriem závitov.

4 osé súvislé sústruženie

Umožňuje programovať obrábanie krivkovej kontúry pomocou naklápania nástroja v B osi. Táto operácia je užitočná pre obrábanie podrezania a to v jednom kroku obrábania. Táto operácia podporuje 2 typy nástrojov: Vonkajšie hrubovacie nože a vonkajšie zapichovacie nože.

Ručné sústruženie

Umožňuje programovanie sústruženia podľa vašej vlastnej geometrie, bez ohľadu na model polotovaru, model obrobku alebo obálku.

Zapichovanie

Umožňuje programovanie pozdĺžnych (vnútorných / vonkajších) alebo čelných zápichov. Výsledkom je dráha nástroja, ktorá môže používať jeden alebo viacero cyklov stroja, alebo možno generovať pohyby nástroja (G0, G1). Možno tu tiež použiť pokročilé zrážanie hrán pre vnútorné alebo vonkajšie rohy.

Šikmý zápich

Umožňuje programovanie vnútorných alebo vonkajších šikmých zápichov, pod akýmkoľvek definovaným uhlom.

Čelné sústruženie

Operácia Čelné sústruženie programuje sústružnícke operácie na čelných kontúrach.

Sústruženie kontúry

Umožňuje sústružiť pozdĺžne alebo čelné kontúry, kde je výsledkom dráha nástroja, ktorá môže buď používať sústružnícke cykly CNC stroja (ak existujú), alebo môžu byť generované všetky pohyby nástroja, ktoré sú chránené pred zabúráním do obrobku.

Upichnutie

Táto operácia sa používa na upichnutie súčasti alebo na vykonanie zápichu, ktorý má rovnakú šírku ako zapichovací nôž. Obrábanie môže byť vykonané pomocou cyklov CNC stroja a počas obrábania možno tiež generovať zrazenie alebo zaoblenie hrán.