SolidCAM simulácia

Kontrola generovaných dráh nástroja je neoddeliteľnou súčasťou CAM programov. Najmä pri komplikovanejších strojoch je nevyhnutné sa zorientovať kvôli realistickému pohľadu a kvôli kolíznym kontrolám. SolidCAM disponuje veľkým radom špecificky zameraných simulačných modulov, ktoré umožňujú užívateľovi získať potrebnú istotu pred spustením programu na stroji.


Štandardné simulačné moduly

Každá licencia SolidCAMu obsahuje simulačné moduly, ktoré poskytujú kontrolu nad všetkými obrábacími operáciami ešte pred generovaním NC programu a jeho spustením na CNC stroji. Sada nástrojov je dostatočne široká, aby obsiahla najrôznejšie úlohy a umožnila prehľadnú a spoľahlivú kontrolu programu.

 

Nový simulačný modul SolidCAM

Od verzie 2020 je k dispozícii moderný, výnimočne kvalitný nástroj, ktorý prakticky nahrádza funkčne všetky staršie moduly okrem simulácie stroja. Poradí s kolíziami nástroja s upínačmi, držiakmi, zaznamená obrábanie vo väčšej hĺbke, než umožňuje nástroj, stráži kolízie držiaka nástroja a varuje pred zabúraním rýchloposuvom. Umožňuje meranie aj spätnú kontrolu dráhy.

 

Simulácia stroja

SolidCAM umožňuje definovať kompletne stroj pre skutočne vierohodnú a bezpečnú simuláciu. Kontroluje kolízie všetkých súčastí CNC stroja, čo je obzvlášť užitočné pri komplikovaných 4 osích a 5 osích operáciách a pri kombinovaných sústružnícko-frézovacích operáciách. Simulácia stroja ponúka simuláciu celej kinematiky, podporuje simuláciu všetkých operácií sústruženia a frézovania aj u tých najzložitejších SWISS-type strojov. Sú podporované všetky cykly a pohyby, spolu s úplnou grafikou súčasťou stroja a pomocných zariadení, ako je koník, luneta alebo napríklad sonda.